Politieke vereniging ODE roept op tot nationale dialoog op 25 november

De politieke vereniging “Ontwikkeling door Eenheid” (ODE) is opgericht op 28 januari 2000 te Paramaribo. De leden van het hoofdbestuur dat wordt voorgezeten door Ferdinand Louis, zijn zich terdege bewust van de algehele situatie van de Republiek Suriname. Zij zijn de mening toegedaan dat nu meer dan ooit structureel moet worden gewerkt aan het vinden van oplossingsmodellen voor de vele vraagstukken waarmee het land nu te kampen heeft. In de statuten van de partij staat vermeld dat ze als doel heeft “het bevorderen en in stand houden van een harmonische eenheid van de Surinaamse natie”. Volgens de partijideologie is eenheid het enige middel om te geraken tot ontwikkeling. Binnen de partij leeft de gedachte om naar aanleiding van het bovenstaande, een bijeenkomst van alle in Suriname bestaande politieke organisaties te initiëren
Zoals de partij het zich voorstelt, moeten tijdens deze bijeenkomst breedvoerige discussies gevoerd worden die zullen moeten resulteren in het in elkaar smeden van een deugdelijk regeerplan dat gedragen wordt door een ieder niet alleen, maar ook zal moeten worden uitgevoerd door de coalitie welke na 25 mei 2015 mandaat van het electoraat zal krijgen e.e.a. onder toeziend oog van de oppositie. Het streven is om deze bijeenkomst te doen plaats vinden voor de eerste keer op 25 november van dit jaar. Tijdens de uitzendingen van het radioprogramma van de partij, welke elke dag te beluisteren is van 18.00 uur tot 19.00 uur via radio Anjisa, en op hun website wordt dagelijks aandacht besteed aan dit voornemen. Zo is ook in het eerste programma op 17 oktober publiekelijk de oproep gedaan aan alle politieke verenigingen om deel te nemen aan deze bijeenkomst.

  1. partij 4
  2. bijeenkomst 4
  3. politieke 3
  4. eenheid 3
  5. ontwikkeling 2