1. vorige
  2. volgende

CRIMINALITEIT ONDER CONTROLE ?

De afgelopen drie weken zijn wij bijna dagelijks geconfronteerd geweest met brute berovingen, onder bedreiging van vuurwapens en meestal ook gepaard gaande met geweld. Het blijkt dat er tot nu toe heel weinig van de gevallen zijn opgelost. Dit alles geeft de burger een onveilig gevoel. Toch zegt de overheid dat de situatie onder controle is. Dit laat ons echter de wenkbrauwen fronsen, omdat wij ons afvragen wat er onder controle is. Vinder er minder berovingen plaats? In welk gebied? Zegt de politie dit aan de hand van bepaalde statistieken? Hoe is de politie tot deze constatering gekomen? Wordt zij minder gebeld voor berovingen? Dit zijn allemaal vragen die we graag beantwoord zien. De constatering van de politie komt totaal niet overeen met de werkelijkheid. Overal wordt er geklaagd over de steeds toenemende en verruwde criminaliteit. Hoewel het melden van berovingen of dergelijke gevallen bij de politie noodzakelijk is, doet niet een ieder dat. Daarvoor zijn er verschillende redenen, een daarvan is dat mensen moe zijn geworden om naar de politie te stappen als er weinig tot niets gebeurd. Vooral vanwege het feit dat de politie door gebrek aan middelen niet altijd kan uitrukken, heeft de kans vergroot dat de criminaliteit aan het stijgen is. Er zijn geen middelen en niemand heeft een pasklaar antwoord voor de bestrijding van de criminaliteit. Alles wat er wordt gedaan is het uitvoeren van projecten en campagnes, maar die schijnen niet te werken. Zonder geld, brandstof, en motivatie, heeft het geen zin allerlei projecten uit te voeren, omdat het uiteindelijk de politie is die het werk moet doen. Gezien de situatie waarin de politie nu verkeert, durven wij bijna te zeggen dat de criminelen misbruik maken van de zwakte van de politie. Er gebeurt veel meer dan wat de politie te weten komt en er is een drastische aanpak nodig om de criminaliteit een halt toe te roepen.

  1. politie 10
  2. berovingen 4
  3. criminaliteit 4
  4. gevallen 2
  5. zegt 2