NDP Young Women Leadership Council start met bewustwordingscampagne

39 jaar staatkundige onafhankelijkheid, een mooi moment om niet alleen stil te staan bij de “Srefidensi” gedachte van de Republiek Suriname, maar ook de rol van de vrouw in het kader van onafhankelijkheid. Twee belangrijke kernwaarden bij onafhankelijkheid zijn vrijheid en ontwikkeling. De NDP Young Women Leadership Council, NDP YWLC, grijpt de 39ste viering van onze Staatkundige Onafhankelijkheid aan om de rol van de vrouw binnen het kader van vrijheid en ontwikkeling te presenteren. De NDP YWLC is content met de implementatie van de visie, ideologie en pilaren van de partij, die de zorg en bescherming van de vrouw centraal stellen. Verder wordt ook het economisch weerbaar maken van de vrouw benadrukt. De implementatie van de sociaal maatschappelijke pilaar, die tot uiting komt in de uitvoering van de sociale agenda van de huidige regering vallen binnen voornoemd kader. Vrouwen staan binnen verschillende ontwikkelingsconcepten centraal, en worden gekenmerkt als bijzondere dragers van duurzame ontwikkeling.

De dagelijkse realiteit gebied te concluderen dat wereldwijd de vrijheid van de vrouw niet optimaal ervaren wordt. Vrouwen worden nog steeds geconfronteerd met de vele vormen van geweld, die behalve de fysieke integriteit aantasten, in sommige gevallen ook het leven van de vrouw hebben opgeëist.

Helaas komt gender geweld nog ook voor in ons land. De afgelopen maanden is er in de media melding gemaakt van verruwende vormen van geweld tegen vrouwen. Nog fris in het geheugen is de gruwelijke moord op een vrouw door haar echtgenoot op Ephraimzegen. Ook de verschillende verkrachtingsgevallen, gevallen van seksueel misbruik van kinderen en incest die door het Korps Politie Suriname worden gepubliceerd in de verschillende dagbladen zijn niet aan ons voorbijgegaan.

Wij geloven in erkenning, waardigheid en respect die als voorwaarden kunnen dienen om gender geweld terug te dringen en zelf te elimineren. Bij deze 39ste viering van onze staatkundige Onafhankelijkheid wordt daarom ook de start gegeven van een media bewustwordingscampagne ter om een bijdrage te leveren aan het terugdringing van gendergeweld.

16 dagen activisme tegen Geweld tegen Vrouwen

Elk jaar wordt wereldwijd de periode tussen 25 november – de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen- en 10 december –Internationale Dag van de Mensenrechten- gebruikt om te protesteren tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. In deze 16 Dagen van Activisme tegen Gender geweld wordt ook aandacht gevraagd voor verbetering van de bescherming en participatie van vrouwen wereldwijd.

Wij geloven dat door versterking van zowel de man als de vrouw, een basis kan worden gelegd voor erkenning van rechten en bescherming van zowel de man als de vrouw. Geweld tegen de vrouw door met name de man zorgt voor ontwrichting van onze samenleving.

De afgelopen decennia hebben voornamelijk vrouwenorganisaties wereldwijd aandacht gevraagd voor de rechten van vrouwen. Wij van de NDP YWLC geloven in mensenrechten, die ook vrouwenrechten omvatten, erkenning en bescherming ervan.

Wij zijn zeer verheugd om op de dag van onze Staatkundige Onafhankelijkheid, tevens de Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen de vrouw, van start te kunnen gaan met een media bewustwordingscampagne waarin prominente mannen van de NDP een nationale statement zullen maken over het belang van het uitbannen van gendergeweld voor onze democratie en ontwikkeling van de natie.

De vrouw is de drager van ontwikkeling. Geweld tegen de vrouw in elk opzicht schaadt de ontwikkeling van onze natie.

De NDP Young Women Leadership Council (NDP YWLC) roept alle organisaties en instituten die zich sterk maken voor de bescherming van de vrouw bij deze viering van 39 jaar staatkundige onafhankelijkheid zich te blijven inzetten in het belang van de bescherming van elke vrouw.

Strey de fu strey win o sa frede, Gado de wi fesi man!

Proficiat Suriname met de viering van 39 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid

NDP Young Women Leadership Council

  1. vrouw 15
  2. geweld 11
  3. onafhankelijkheid 8
  4. ndp 8
  5. vrouwen 8