Morat marit een gezochte uitspraak

Deze uitspraak werd gedaan in een periode van wanhoop en teleurstelling. Zoals dat nu toegaat tijdens deze laatste jaren. Maar de uitspraak wordt ook gedaan bij een aardbeving, bij watersnood, bij brand, bij oorlog, en ook tijdens een periode welke door de mens zelf geschapen is. We denken bijvoorbeeld aan de gevolgen die voortvloeien na een verkiezing, zoals in de laatste tijd bij ons in Suriname het geval is en waarbij een nieuwe politieke sfeer is ontstaan. Er komen nieuwe politieke partijen en of groepen en sommige verdwijnen al heel snel. De samenleving wordt nu plotseling opgeschrikt en bang gemaakt. Veelal verdwijnt de groep dan weer heel snel.

De vraag die nu naar boven komt borrelen is en blijft: hoe staat het op dit ogenblik met de situatie voor wat de Javaanse politieke partijen betreft. In elk geval is het niet veel beter geworden dan voorheen. Er werd en er wordt nog steeds onderling flink gestoeid onder de tafel, soms zelfs in bijzijn van de leden. Er is klaarblijkelijk sprake van een gewapende rust. In alle stilte wordt er een strijd bevochten welke te maken heeft met het leiderschapsprobleem onder de Javanen. Van een rustige periode binnen de partijen is er in werkelijkheid geen sprake. Deze strijd zal niet eindigen zolang de leiders zelf niet met elkaar en echt gezamenlijk de kwestie aan tafel openhartig zelf bespreken. Het is wel bekend dat buiten de politieke organisatie er nog steeds stilletjes onder elkaars duiven werd en wordt geschoten.

En zij die allang hun plaats en hun belangen in orde hebben gemaakt, werken nog steeds heel hard door met de hulp van hun tjoeliks, de werkarmen. Het is bekend dat de opkomende partijen nog steeds proberen om meer leden achter zich te krijgen, vooral de pas opgerichte partijen zoals de HVB. Pogingen in de goede tijden en zelfs in rustige tijden om naar elkaar toe te groeien zijn mislukt. Men wilde de strijdbijl gewoon niet begraven. Waarom? De werkelijke reden is behoud van macht. Als je gaat samenwerken, moet je op sommige plaatsen en momenten duidelijk iets inleveren. Dus wat de leden betreft is er wel sprake van Morat Marit.

Kadi Kartokromo

  1. partijen 5
  2. politieke 4
  3. periode 3
  4. leden 3
  5. sprake 3