COMMENTAAR: Schande!

PARAMARIBO- ER IS IN ons sportcommentaar vaak op gewezen dat een van de zwakke punten bij onze sportorganisaties gebrek aan planning is. Dat is onlangs weer duidelijk gebleken bij onze deelname aan de 23ste CAC Games in Colombia. Het kan niet anders dan onprofessioneel worden genoemd dat er op dit niveau nog fouten worden gemaakt, zoals die waarmee we zijn geconfronteerd.

Het is haast onbegrijpelijk dat Suriname op zo een groot toernooi reglementair heeft verloren. Het land verloor bij zowel de mannen als vrouwen reglementair bij beachvolleybal, omdat de duo's Joshua Dwarkasing en Keven Sporkslede en Cheryl Brunings en Sandrina Hunsel die respectievelijk tegen Jamaica en Saint Kitts en Nevis zouden moeten uitkomen, voortijdig uit Colombia zijn vertrokken. De reden hiervoor is volgens coach Lionel Blokland dat de Surinaamse Volleybalbond (Suvobo) in verband met de Caribbean Cup, die op 5 augustus zou beginnen, had geëist dat de mannen eerder zouden terugkeren.

Waarom zijn ze dan afgevaardigd? Dat ze op een internationaal toernooi niet verschijnen voor een wedstrijd is geld- en gezichtsverlies voor Suriname. De bond wist al van tevoren dat hij de spelers nodig had voor de Caribbean Cup, dus zouden in feite andere spelers, bijvoorbeeld talenten, moeten worden afgevaardigd. Zij zouden hierdoor ervaring kunnen opdoen. Dat Blokland aangeeft dat hij zaken misschien anders zou aanpakken is een flauw excuus om zijn handen in onschuld te wassen.

Dat hij stelt slechts de wens, of moeten we stellen opdracht, van het bestuur te hebben uitgevoerd, zegt al veel. Durft hij soms zijn eigen mening niet te geven? De coach zegt dat Suvobo-voorzitter Verdy Getrouw al bij de teach-in, voorafgaand aan het vertrek, had gedreigd dat hij de spelers thuis zou houden indien hij niet de garantie had dat zij voor 1 augustus terug zouden zijn. Als hij van mening is dat de Caribbean Cup belangrijker is dan de Spelen, had hij de spelers thuis moeten houden.

Hij moet toch geweten hebben wat de consequenties zouden zijn bij het vroegtijdig verlaten van de Spelen in Colombia? Met deze actie heeft de bond talentvolle spelers die nog net buiten de boot zijn gevallen bij de selectie, de kans ontnomen om te laten ervaren hoe het eraan toegaat op een groot toernooi. Er kan niet anders dan geconcludeerd worden dat het Suvobo-bestuur van planning geen kaas gegeten heeft. Met geen enkel argument kan worden goedgepraat wat er gebeurd is. Suriname is nu op sportgebied wederom te schande gezet.

  1. spelers 5
  2. colombia 3
  3. suriname 3
  4. toernooi 3
  5. suvobo 3