1. vorige
  2. volgende

Laten we het enige wat ons bindt niet laten ontbinden

Blijkbaar hebben Surinamers een ‘reality check’ nodig. ‘We zouden nooit een oorlog met elkaar voeren. We zijn het 17de rijkste land in de wereld. Desi zou nooit president kunnen worden. We zouden nooit op een beestachtige manier elkaar beroven, mishandelen, verkrachten en vermoorden. We zouden een voorbeeld zijn voor de wereld, een multicultureel succes en wat is het vandaag de dag geworden? We discrimineren er op los. Onze jeugd zou nooit verloederen. We zijn een voorbeeld voor de wereld wat religieuze tolerantie betreft en daarom staat een synagoge vreedzaam naast een moskee, maar wat is vandaag de dag gebeurd?’ Religieuze intolerantie die een bittere smaak van religieus extremisme begint te krijgen en niemand maakt beleid. Ik herhaal “nobody cares” om beleid te maken. “Sorry”, zegt men en gaat over tot de orde van de dag. Geen consequentie aan afwijkend gedrag, zelfs niet wanneer een klassiek grondrecht in onze grondwet verankerd, wordt vertrapt, worden er geen gevolgen aan verbonden. Religieuze organisaties beginnen op politieke partijen te lijken. Een groot deel van onze gemeenschap wordt tot op het bot beledigd en de president zegt niets.Zijn woordvoerder doet het simplistisch af met een ‘sorry’.Een excuus dus. Hoe zou de president het vinden als mensenzijn metafysische levensbeschouwing als één zijnde een sekte zouden betitelen?Dan waren de poppen direct aan het dansen hè?Dan was men direct een staatsvijand toch?

Wie volgt er hierna?
Het is heel pijnlijk, intolerant, zeer kwetsend, zeer onbeschaafd, zeer extremistisch wat men op nota bene de publieke zender, onze zender, heeft laten zien.Dames en heren politici en geestelijke leiders moeten altijd hun woorden op een weegschaal leggen. Ooit heeft iemand het woord übermensch in de mond genomen en daar gingen zes miljoen mensen. Een paar jaar geleden nam iemand het woord staatsvijand in de mond en zie maar hoe het land verscheurde in voor en tegenstanders; je bent voor mij of tegen mij. Zie hoe het woord staatsvijand vandaag de dag een religieuze lading heeft gekregen en andersdenkenden dan de heersers ervan worden verweten het land achter te houden, terwijl de vernieling van dit land onder de ogen van onze politieke heiligen of heersers plaatsvindt. Heel opmerkelijk is dat deze woorden komen van een overtuigde atheïst! Des te pijnlijker! Iemand die voor en namens de president praat en zich baasje waant van de publieke zender die een propagandazender is verworden, waar blijkbaar de ene partij alle koeterwaals mag verkondigen en andersdenkenden gewoon niet aan bod komen. In plaats van dagelijkse religieuze hersenspoeling zou men zijn falen en corruptieve activiteiten moeten belichten. Ik dacht dat bij de publieke zender de “gelijke monniken, gelijke kappen” regeling zou gelden. Als de ene religieuze tak zendtijd krijgt, moeten alle anderen evenveel zendtijd krijgen, anders is er sprake van religieuze scheefgroei en dat kan lijden tot tja, u hebt dat alles zelf mogen meemaken. Het is jammer dat we in deze een zware veroordeling niet hebben vernomen van de Iris of de CUS of de Sanatan Dharm of Arya Dewaker of het Comité Christelijke Kerken enz. enz.Je mocht een krachtige verklaring van deze organisaties hebben verwacht. Vandaag zijn het Hindoebeelden, morgen het beeld van Jezus aan het kruis of een minaret. Hopelijk is dit geen vrijbrief voor idioten, voor onnozele, intolerante kleine hersenen om religiën te gaan beledigen, wat dus wel is gebeurd onder het toeziende oog van de woordvoerder van de president. Wie is verantwoordelijk voor wat mensen voorgeschoteld krijgen en waarom is die persoon niet door het stof gegaan? Mensen zeggen zelfs dat het niet de eerste keer is of schuilt er een verborgen agenda hierachter? Inderdaad zijn er meermalen Hindoebeelden beklad.En waar blijft de verontwaardiging van de heren politici? Zij laten wel hun gezicht zien in de kerken op Paasdag, maar zwijgen in alle talen als de grondwet wordt vertrapt. Ze zijn toch niet aan het verbroederen weer? Wanneer mensen op tv cultuuruitingen gaan beledigen als te zijn duivels, niet wetende wat het verschil tussen religie en cultuur is, wordt er een heel gevaarlijke ontwikkeling ingezet.Het is nu voor mij duidelijk, dat ik als atheïst een beter en beschaafder mens ben dat deze gasten die de samenleving sociaal ontwrichten, niet in acht nemende wat voor nare gevolgen het met zich mee kan brengen. Erger is het feit dat een klassiek grondrecht is vertrapt en daarnaast levert dit handelen ookeen strafrechtelijke overtreding op, maar onze procureur-generaal blijkt nog steeds zijn pyjama aan te hebben. Hij zou hier ambtshalve een onderzoek naar moeten starten en dit “gospellied” moeten verbieden. Maar ja, de pg kan zelfs op brieven van Asiswa geen behoorlijk antwoord geven, welke hoop moeten wij dan koesteren? De ooit zo geweldige docent Strafrecht ligt nu in coma.
Wat voor waarde moeten we nog hechten aan de loze woorden van Desi: ‘Al houdt u niet van mij, ik houd wel van u’? In casu blijkt het vorige niet te kloppen. Ik ben een overtuigd atheïst; wat zullen zulke mensen die zo extreem hun religie uiten en andersdenkend als untermenschen zien, over mij denken? Ze zullen mij waarschijnlijk de dood toe wensen of mij uitmaken voor de duivel.Of mij de schuld geven dat het zo fout gaat met het land. Wat een kleine dame met haar walgelijk teksten, op nota bene de publieke zender, heeft laten zienis below the belt, het is walgelijk en fascistisch! Voortaan ga ik gebruik maken van de wetten en regels en indien ik vind dat er is sprake is van discriminatie, ga ik aangifte doen! Net als de massa-aangiften tegen Geert Wilders.Ik ben de voorbijgaande mens, de mens die goed en kwaad voor lief neemt en het beste van probeert te maken. De echte übermensch, de voorbijgaande mens dus.Ik maak me ernstig zorgen over de ontwikkelingen in de samenleving.Laten we het enige wat ons bindt niet ontbinden!

Satiya Wilders

  1. religieuze 7
  2. land 5
  3. president 5
  4. zender 5
  5. mensen 5