Startsein verkiezingsactiviteiten gegeven

Met een druk op een knop hebben president Desi Bouterse en Edmund Leilis, minister van Binnenlandse de verkiezingstijd officieel ingeluid. “Eenieder is vrij om te stemmen om diegenen waarvan ze denken dat ze het land vooruit kunnen brengen”, drukte Bouterse de stemgerechtigden op het hart. De president riep de bevolking op om onder alle omstandigheden voorbeeldig te blijven, voor en na de verkiezingen.

Met de handeling is het verkiezingslogo onthuld en de verkiezingslied en de website gelanceerd. Op de site is men terecht voor alles wat te maken heeft met de verkiezingen. Op de ‘home page’ van www.verkiezingen.sr prijkt een klok die tot op de seconde aftelt naar 25 mei 2015. Aan het eind van ceremonie gaf de teller aan dat er vanaf dat moment, nog 179 dagen, 9 uren, 50 minuten en 19 seconden resten tot de gang naar de stembus.

Leilis deelde mee dat het aantal stemgerechtigden gegroeid is met negen procent. Hij is ervan overtuigd dat de verkiezing vlot zullen verlopen. Bouterse benadrukte dat de “koestering van onze eenheid alle politieke- en maatschappelijke verschillen overstijgt.” Hij had tijdens de Srefidensi-viering in Wanica de politieke leiders opgeroepen de eenheid te bewaren. “Ik doe een beroep op onze politieke leiders om op geen enkele wijze te vervallen in de voor onze natie schadelijke politiekvoering als voor de onafhankelijkheid.”

René Gompers
  1. bouterse 3
  2. politieke 3
  3. president 2
  4. leilis 2
  5. stemgerechtigden 2