1. vorige
  2. volgende

De rol van Javanen in deze periode van beroering

Heden ten dage, we leven in 2014, wordt de Javaanse bevolking van links en van rechts getrokken in verband met de plaats en de positie van de Javaanse politieke partijen zelf. Tot nu toe is algemeen bekend dat de KTPI en de PL onder leiding van Salam Somohardjo samen een intentieverklaring hebben ondertekend samen met enkele andere Javaanse dan wel niet Javaanse politieke partijen. De pas opgerichte PDO onder leiding van de ex-minister Waldi Nain spreekt van misschien nog een andere vorm van samenwerking of samenbundeling. Heel veel is hierover echter niet bekend. De nog zwevende partij die naar wordt gefluisterd, tot nu toe geen statuten heeft en zich opgeeft onder de naam van KTPI-nieuwe stijl is bezig zich te bundelen mogelijkheden te bekijken in welke vorm zij de verkiezingen van 2015 zullen ingaan. Hoe en op welke manier deze partij zich gaat profileren en onder welke naam zij gaat meedoen is voor velen nog een grote vraag. Bekend is dat de heer Oesman Wangsabesarie blijft vasthouden aan zijn standpunt dat hij zich niet aan de zijde van Willy Soemita de voorzitter van KTPI gaat scharen.
Wederom zal de voorspelling van bapak hadji Iding Soemita welke hij in zijn periode had gedaan, worden herhaald door de volgelingen van tegenwoordig. Als we niet oppassen zullen in mei 2015 belangrijke delen van de Javaanse groepering in een vacuüm terecht komen. De keuze is heel moeilijk want iedereen kijkt naar zijn / haar eigen belang. Vooral degenen die nu al een riante positie innemen gaan dat niet zomaar willen opgeven.
Na de launch van de werkelijke KTPI nieuwe stijl zullen de deskundigen aan het werk moeten gaan om de positie en de plaats van Oesman Wangsabesarie als lid van de KTPI binnen de Megacombinatie te evalueren en te bespreken. De KTPI was al veel eerder uit de combinatie gezet en binnen de KTPI zelf wilde het hoofdbestuur de persoon Oesman helemaal niet meer geschilderd zien. In feite is de bal bij de originele KTPI, maar politiek is ook het behartigen van eigen belang vooral zij die nu een riante positie bekleden binnen de Megacombinatie. Wie wil die positie kwijtraken. Niemand. Zo simpel is het. Dus de partij zit in een moeilijke positie, ook de leiding van de partij.
Wat de keuze van de achterban betreft is het momenteel helemaal onoverzichtelijk. Het is niet te hopen dat de situatie van 2000 zich zal herhalen in Commewijne. Immers , alle ogen zijn nu gericht op de 4 zetels in Commewijne. In de eerste plaats wordt de riante plaats van PL en eventueel KTPI anno 2014 bedreigd door de NDP, de opkomende Abop, de PDO, de VHP en niet te vergeten de nieuwe KTPI–nieuwe stijl. De strijd om de 4 zetels is nu al begonnen met de zogeheten vlaggenstrijd. Plaats een vlag op je berm en verraadt daardoor je kleur. Wat we ook merken is dat vooral de Abop als nieuwkomer vaste voet heeft gezet in de bolwerken van de PL en de KTPI in en de omgeving van Tamanredjo en omgeving, en zelfs op Meerzorg. Het belooft dus heel spannend te gaan worden. Deze taferelen doen zich niet alleen voor in Commewijne; ook in Saramacca is dit schouwspel gaande. Naarmate de verkiezingsdatum dichterbij komt zal het voor de kiezers een beetje overzichtelijker worden. Het is te hopen dat alle kiezers, onder alle omstandigheden het hoofd koel houden. De president en de minister van Binnenlandse Zaken hebben immers eerlijke en geheime verkiezingen beloofd. Bovendien mag je stemmen op de partij van wie je als kiezer denkt dat die het land het beste tot ontwikkeling kan brengen.

Kadi Kartokromo

  1. ktpi 11
  2. positie 6
  3. javaanse 5
  4. plaats 5
  5. partij 5