1. vorige
  2. volgende

Geen discussie meer over aanleg spoorweg

“De regering heeft het besluit al genomen. Ik praat niet over alternatieven. Ik praat over het besluit en niets anders”, waren de duidelijke woorden van raadsadviseur Eddy Jozefzoon te Lelydorp eerder op de avond. Hij hield een presentatie in verband met de spoorwegverbinding die aangelegd zal worden tussen Onverwacht en Poelepantje. De ondernemers en bewoners aan de westelijke kant van de Indira Gandhiweg vroegen Jozefzoon waar de slogan van de regering “meedoen, meedenken, meebeslissen” is gebleven. De belanghebenden hadden een ander soort van presentatie verwacht dan de delegatie van Jozefzoon aan het presenteren was. Er was geen sprake van bespreken van voorstellen enz.
De mensen willen concreet weten wat er zal gebeuren met de percelen die direct uitmonden aan de Indira Gandhiweg. Heel frappant is dat er zelf geen algemeen antwoord kon worden gegeven op deze vraag. Jozefzoon geeft aan dat er opzettelijk niet van tevoren is gesproken tot de mensen omdat men onnodig hoop wilde voorkomen, waarbij hij toegeeft dat deze werkwijze totaal omgekeerd is dan de gangbare.

  1. jozefzoon 4
  2. regering 2
  3. besluit 2
  4. praat 2
  5. presentatie 2