1. vorige
  2. volgende

Rijstsector Coronie op sterven na dood

TOTNESS - De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in de rijstsector maar het gewenste resultaat is uitgebleven. Van het beschikbare padie-areaal van ongeveer vierduizend hectare wordt slechts vijfhonderd hectare benut. De meest recente investering is gedaan door de toenmalige minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij die hiermee een doorstart forceerde. “Het is ook hem niet gelukt”, zegt districtscommissaris Remie Tarnadie in gesprek met de redactie.

De burgervader blikt terug op de jaren negentig toen de wereldmarktprijzen van landbouwproducten sterk daalden, wat een enorme klap betekende voor de sector. "Daarnaast is door de zeer slechte infrastructuur en breuken in de waterkerende dam in het zuiden van Coronie de rijstbouw snel achteruitgegaan." Rijstboeren hebben enorme schulden opgebouwd bij de banken en waren niet meer instaat hun arealen te benutten.

Een ander probleem is dat de jonge generatie geen vertrouwen heeft in de infrastructuur, vooral niet in de dam die veel breuken vertoonde, waardoor de rijstarealen onder water liepen en daardoor investeringen verloren gingen. Belangrijk is ook dat er investeringsmogelijkheden zijn, zodat de boeren weer enthousiast worden om te planten, zegt Tarnadie. "We weten dat de mensen geen risico willen nemen, want als het mis loopt met de eerste oogst, komt men in een diep dal terecht."

Ter illustratie van hoe financieel moeilijk boeren het hebben zegt hij dat er nog rijsttelers zijn van wie de aov wordt ingehouden ter aflossing van een schuld bij de bank. "Indien er toch jongeren zijn die in de rijstsector willen werken, dan moet de overheid ondersteunen met onder andere trainingen. We moeten niemand dwingen om aan rijstbouw te doen. Mensen moeten er zelf voor kiezen."

  1. zegt 3
  2. jaren 2
  3. rijstsector 2
  4. hectare 2
  5. tarnadie 2