Reeberg- Zuid in de greep van zwaar transport

De bewoners van Reeberg- Zuid trekken aan de bel over het zwaar transport dat over de weg rijdt. Het gaat om het gebied vanaf de Zwartbontweg, het zandgedeelte naar achteren.
Op de hoek van de Zwartbontweg en de weg naar Santigron, had het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) een verkeersbord met een gewichtsaanduiding van 4 ton (4t) geplaatst, maar dat werd door een autobestuurder omver gereden. Daarna is er wederom een verkeersbord geplaatst, maar nu met een gewichtsaanduiding van 8 ton (8t).
Roy van Velthuizen, voorzitter van de Belangenvereniging Gotong Royong, zegt tegenover De West, dat met het plaatsen van dit verkeersbord, de weg open wordt gesteld voor zwaar transport. Hij geeft aan dat aan het begin van de Zwartbontweg al een 8t- bord staat voor het geasfalteerde gedeelte. Bij het zandgedeelte stond het 4t-bord, maar dat is nu vervangen door een 8t-bord. Velthuizen benadrukt dat de buurtbewoners met een dergelijk bord niet zijn geholpen, maar nu juist in de greep van zwaar transport zitten.
Volgens informatie van de belangenvereniging, heeft de districtscommissaris van Para, Armand Jurel, de Suralcoweg afgesloten voor zwaar transport om zo te voorkomen dat de weg verder verslechtert. Hierdoor maken bestuurders van zwaar transport gebruik van andere wegen, waaronder die in het Gotong Royong gebied. Buurtbewoner Riaaz Karim maakt zich samen met andere buurtbewoners zorgen over de gezondheid van de mensen die in het gebied wonen. “Door de grote droge tijd is het heel erg droog en waait er enorm veel stof op wanneer zwaar transport gebruikmaakt van de wegen’’, zegt hij. Gotong Royong is een kinderrijke buurt en Karim vreest dat de kinderen en ouderen ziek kunnen worden door het stof. De burgermoeder van het gebied, Audrey Hankers, was niet te bereiken voor een reactie.

door Johannes Damodar Patak

  1. transport 7
  2. zwaar 6
  3. gebied 4
  4. bord 4
  5. zwartbontweg 3