Jeugdparlement wil overleg voor beëindigen prikactie BvL

Het Nationaal Jeugdparlement wil binnen drie werkbare werkdagen vanaf vandaag, door Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren, geïnformeerd worden over de prikacties die de bond momenteel voert op de middelbare scholen. Het jongereninstituut geeft in een schrijven aan Valies aan dat zij zich geroepen voelt, gezien haar taakstelling als hoogste jeugdvertegenwoordigingsorgaan, kennis te nemen van de acties.

Priya Sital, voorzitter van het Jeugdparlement schrijft dat grote groepen van studenten op diverse middelbare scholen met vragen zitten en terecht van mening zijn, dat hun recht op duurzaam en kwalitatief onderwijs wordt geschonden. Sital benadrukt dat het jeugdparlement dit recht van de jongeren hoog in het vaandel draagt en nimmer zal accepteren dat dit recht geschonden wordt. Zij geeft aan te hopen dat overleg met Valies zal leiden tot het mogelijk opschorten van “deze
onderwijs onterende situatie.”

  1. jeugdparlement 3
  2. valies 3
  3. recht 3
  4. voorzitter 2
  5. bond 2