1. vorige
  2. volgende

Stiefvader komt vrij in zedenzaak

Stiefvader Delano A. is vrijgesproken door rechter Marie Mettendaf. Hij werd ervan verdacht zijn vijftienjarige stiefdochter onzedelijk betast en misbruikt te hebben.In deze zaak zijn er veel tegenstrijdige verklaringen en twijfels. Op basis hiervan kon officier van justitie, Reshmi Rathipal, niet voldoende bewijsmiddelen aanvoeren en niet aan waarheidsvinding doen.

De moeder van het meisje verklaarde dat het kind niet misbruikt is door haar partner. Volgens haar is het meisje door haar opa aangezet om verklaringen af te leggen tegen de stiefvader. De grootvader werd gehoord in deze zaak, maar hij kon geen helderheid brengen.
Op een eerdere zitting werd een getuige gehoord. Hij is een buurtgenoot en kennis van de familie. Hij verklaarde dat hij Delano A. als een harde werker kent, die steeds op zijn kostgrondje bezig is te werken. Hij kan zich niet voorstellen dat de verdachte zoiets kan uithalen. De getuige beweerde verder dat hij verschillende keren aan het meisje gevraagd had, of haar stiefvader haar misbruikt, of onzedelijk betast had. Het kind zou elke keer ontkend hebben. De getuige merkte op dat de opa van het meisje een “gevaarlijke” man is, omdat hij zich met 'bonupraktijken' bezighoudt.

In de raadkamer bleef het slachtoffer erbij dat haar stiefvader haar misbruikt had. Haar opa zou haar ook hebben verteld dat Delano A. haar iets had aangedaan toen zij nog klein was. Maar dat kon zij zich niet herinneren. Bij de confrontatie vertelde het slachtoffer dat de getuige haar inderdaad de vragen gesteld had en dat zij toen ontkende misbruikt te zijn. Toen de rechter vroeg waarom zij daarnet een andere verklaring had afgelegd, gaf zij geen antwoord.
  1. misbruikt 5
  2. stiefvader 4
  3. meisje 4
  4. getuige 4
  5. delano 3