Het Nationaal Jeugdparlement neemt de komende week een besluit over eventuele

PARAMARIBO - Het Nationaal Jeugdparlement neemt de komende week een besluit over eventuele stappen die ondernomen zullen worden tegen haar lid Otnil ‘Otjeman’ Babel, die als artiest een bijdrage levert aan het omstreden anti-homolied ‘Bullet’. Jeugdparlementsvoorzitter Priya Sital zegt dat er eerst met de leden vergaderd zal worden en afhankelijk van hun reacties een gezamenlijk besluit wordt genomen, of het nodig is om maatregelen te treffen tegen het desbetreffende lid. 

Hoewel Sital zelf van oordeel is dat het niet gepast is voor een jeugdvertegenwoordiger om zich in te laten met een anti-homo tekst, heeft ze niet het vermoeden dat er vanuit het jeugdparlement alszodanige maatregelen getroffen zullen worden tegen hun lid. Ze denkt niet dat het verder zal komen dan een officiële verontschuldiging van de jeugdparlementariër. Dit zegt ze aan de hand van een gesprek dat zij de afgelopen week had met Babel, waarin hij aan haar liet weten dat het lied verkeerd wordt geïnterpreteerd.

'Otjeman' liet eerder tegenover de Ware Tijd weten dat 'Bullet' niet gaat over homoseksuelen, maar slechts over jongens die zich gedragen als homo's, om aan geld en het materiële te komen. "In eerste instantie komt het anders over en ik kan degenen die zich aangesproken voelen daarom ook begrijpen, maar nadat ik zijn (Otjeman,..red) verklaring heb gehoord, ben ik anders gaan denken erover", zegt Sital. De ware Tijd sprak haar zaterdag bij het Nationaal Jeugdcongres.

Sital stelt voor dat Babel tenminste zijn verontschuldiging formeel aanbiedt en daarbij ook duidelijk maakt dat de tekst verkeerd wordt geïnterpreteerd. De vergadering, waarin beslist zal worden over het lot van Babel, staat voorlopig gepland voor 6 december.

 

 
  1. babel 4
  2. sital 4
  3. lid 3
  4. zegt 3
  5. nationaal 2