Winston Jessurun: ‘Regering moet naar huis als zij begrotingen niet kan goedkeuren’

‘Wanneer de regering haar begrotingen niet kan goedkeuren en aannemen, moet zij eerder naar huis, zo simpel is het’, vindt DA’91-assembleelid Winston Jessurun in gesprek met Dagblad Suriname. ‘Reeds geruime tijd vinden de uitgeschreven parlementsvergaderingen geen voortgang wegens gebrek aan quorum.’ Maar tot zijn verbazing ziet Jessurun dat deze regering juist de rollen wil omdraaien. Zij steekt de hand niet in eigen boezem en heeft een schrale minderheidsondersteuning in het parlement. ‘Integendeel wil zij een sfeer creëren dat indien de oppositie geen quorum verleent, zij langer zal aanzitten, omdat de voortgang van de verkiezingen dan in gevaar zal komen.’ Jessurun stelt duidelijk dat de regering en vooral de parlementsleden zich ervan bewust moeten zijn dat ‘indien zij niet eens in staat zijn om de begrotingen goed te keuren en aan te nemen, het hoog tijd voor hun is om naar huis te gaan’. ‘Verdere functionering van het parlement is dan niet mogelijk.’ Hoewel Jessurun zich niet stoort aan uitspraken van bepaalde collega-assembleeleden, houdt hij er wel degelijk rekening mee dat de regering ‘rare sprongen kan maken’.

Voortgang verkiezingen niet in gevaar
De politicus zegt dat hoewel de begrotingen niet zijn aangenomen, het niet per se hoeft te betekenen dat de voortgang van de verkiezingen in gevaar komt. ‘Want in de meeste gevallen wordt slechts 30 tot 50 % van de begrotingsuitgaven besteed. Het overgebleven geld van het begrotingsjaar 2014 kan gebruikt worden in het volgende jaar. Dat er nog geld over is op de begroting ligt niet aan het feit dat er bezuinigd is, maar dat er simpelweg nauwelijks gepresteerd is’, zegt Jessurun. Het is hem bekend dat deze regering nog een aanvullende begroting in verband met de verkiezingen en de bouw van de spoorlijn wil indienen en aannemen. Of de suppletoire begroting kan worden goedgekeurd, is een raadsel. Suppletoire begrotingen kunnen slechts ingediend worden wanneer er sprake is van bestaande begrotingen. Deze kunnen dan middels een nota van wijziging aangenomen worden.

‘Geen pressie uitoefenen op oppositie’

Jessurun stelt duidelijk dat het volkomen verkeerd is van de coalitie om pressie uit te oefenen op de oppositie voor het verlenen van quorum. ‘De coalitie moet zich ervan bewust zijn dat het tijd is om op te stappen indien zij geen meerderheid meer heeft in het parlement.’

Asha Gajadien-Bhagwat

  1. jessurun 6
  2. regering 5
  3. begrotingen 5
  4. voortgang 4
  5. verkiezingen 4