VERTROUWEN TENIET GEDAAN

Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie en waarnemend korpschef Roberto Prade, mogen er zeker niet meer vreemd van opkijken dat landen als Nederland en de Verenigde Staten van Amerika, al enige tijd niet meer soepel meewerken aan rechtshulpverzoeken aan deze landen gedaan door de Surinaamse justitie. Zodra men bij de twee voormelde landen ernstige aanwijzingen heeft dat er bij de justitie en in het bijzonder bij de politie en andere veiligheidsdiensten in Suriname, sprake is van ernstige infiltratie van de zware misdaad en in het bijzonder de grensoverschrijdende criminaliteit, dan ontstaat er gelijk een enorme stremming in de justitiële samenwerking. De handelingen gepleegd en de maatregelen genomen door de minister van Justitie en Politie, Getrouw en de huidige politiechef Prade, na de ontdekking van de duikboot te Saramacca en de onderschepping van de in Brazilië gestolen drugscessna in een rijstareaal van de ondernemer Radj Oedit met 488 kilo cocaïne op 13 maart van dit jaar, hebben de buitenlandse antidrugsorganisaties kopschuw gemaakt om verder op dezelfde voet door te werken met onze opsporingsinstanties. Prade en Getrouw zijn enkele maanden geleden toch overgegaan om de effectief en efficiënt werkende Counter Terrorism Intelligence Unit die onder de procureur-generaal ressorteerde en aan hem rapporteerde, eigenhandig uit te hollen door goede en eerlijk werkende opsporingsambtenaren over te plaatsen. Mensen waarmee de Amerikaanse en andere antidrugsorganisaties en inlichtingendiensten informatie mee deelden, werden weggehaald in opdracht van hogerhand en vervangen door figuren met een zeer bedenkelijke achtergrond om maar niet te spreken van hun vermeende criminele relaties. Met dit soort personen deel je toch geen gevoelige informatie, die bestemd is om de zware criminaliteit effectief te kunnen bestrijden en in te dammen? Getrouw en Prade zullen dus kunnen fluiten naar goede reacties op hun rechtshulpverzoeken zolang men er in het buitenland van overtuigd is geraakt dat een gezonde samenwerking als voorheen niet langer kan worden voortgezet, wil men de misdaad niet helemaal in de kaart spelen. Wij gaan ervan uit dat de Nederlandse justitie precies weet waar Radj Oedit, de door de Surinaamse justitie gezochte drugsverdachte, zich bevindt, maar dat men het op het ogenblik om wat voor reden dan ook, het niet opportuun acht de Surinaamse justitie in zijn opsporing, aanhouding en eventuele uitlevering, behulpzaam te zijn. Getrouw en Prade weten precies waarom de samenwerking met Nederland en de Verenigde Staten momenteel niet meer op rolletjes loopt. Misschien is het van meet af aan de bedoeling geweest de samenwerking vanuit onze zijde te frustreren en dat allemaal ten bate van bepaalde belangen, die niet langer geschaad mogen worden.

  1. justitie 7
  2. getrouw 5
  3. prade 5
  4. samenwerking 4
  5. politie 3