President Santokhi is niet feilloos, maar goed genoeg

In de afgelopen weken zijn er meermalen commentaren geweest op de manier hoe presidentskandidaat Santokhi zich presenteerde, en op de manier zoals hij zijn informatie bij het publiek overbracht. De kritiek is gedeeltelijk terecht, omdat ook ik in een ingezonden artikel van 22 december 2010 aangaf, dat er ruimte was voor aanpassing van public appearance. Dat was dus nog ver voor de verkiezingen in de VHP voor het voorzitterschap. Ik vroeg ook de hulp van Ram Sardjoe en zelfs van mevrouw Ilse Sardjoe, om haar zich terugtrekkende echtgenoot nog de ruimte te geven, om aan dit punt te werken. De resultaten van die assistentie zijn goed te zien, maar volgens sommigen nog onvoldoende. Chandrikapersad Santohki is een mens en kan dus tekortkomingen hebben. Voor een op handen zijnde strijd moeten we niet steeds blijven zoeken naar een perfecte manager, maar naar de beste beschikbare manager, met ook het beste ondersteunende team. Good Old Radjietsing zal de rol van coaching coördinator van de teruggetreden Sardjoe moeten overnemen. Ik heb destijds in het artikel van december 2010 in de stijl van mijn leraar Nederlands op de Froweinschool, de dichter Trefosa, het volgende verhaal neergezet. Twee jongens dronken in de wijk Zorg en Hoop per ongeluk uit een fles, waarin er vergif zat. De beide moeders spoedden zich per eigen auto naar het aan de andere kant van de stad gelegen Lands Hospitaal. De eerste moeder reed over de Johan Pengelstraat, maar reed bij de kruising met de Gemenelandsweg door een rood stoplicht. Politiebrigadier Chantohkhi hield haar direct aan. Ze mocht, ondanks uitleg van de noodsituatie niet doorrijden, voordat hij haar alle wetsartikelen had voorgelezen die ze had overtreden. Tijdens deze lange uitleg kwam de jongen echter te overlijden. Chantokhi rondde de zaak normaal af in de overtuiging dat hij correct volgens de wet gehandeld had. De andere moeder reed naar het hospitaal via de Zwartenhovenbrugstraat. Ook zij reed in der haast door rood licht, ook in dit geval bij een andere kruising met de Gemenelandsweg. Onderinspecteur Ramdien Sarju hield haar aan en vroeg van waar de haast. Toen ze aangaf dat haar kind vergif had ingenomen, en hij de situatie in de auto had opgenomen, gaf hij haar de opdracht om hem onmiddellijk achter zijn van zwaailichten voorziene auto te volgen. Ze reden daarbij door nog vier rode stoplichten, te weten die van de Prinsenstraat, Sophie Redmondstraat, Keizerstraat, en Arronstraat ,maar de vrouw bereikte na vijf rode lichten het ziekenhuis nog net op tijd om de maag van de jongen leeg te laten pompen. In Trefosa stijl werd de jongen in het verhaal later politieman. De strakke juridisch correcte aanpak, naar de letter van de wet, in het eerste geval met Chantokhi had geleid tot een sterfgeval. De niet geheel in de wet voorziene soepele aanpak in het tweede geval, naar de geest van de wet, had het leven van de andere jongen onder dezelfde omstandigheden gered. Een vrouw die een fles alcohol steelt, zal ook anders behandeld moeten worden dan een vrouw die met een zieke baby thuis een even duur blik babymelk steelt. Ik vroeg destijds aan Ram Sardjoe om te helpen, met kort daarna reeds zichtbaar resultaat. De nog in te vullen ruimte voor verbetering zullen we Santokhi moeten gunnen en geven, samen met zijn team, inclusief de ervaren diplomaten/politici als Randjietsing, Ramadhin, Girjasing en Kandhai. De andere Frontleiders zullen ook hun steentje moeten bijdragen, zodra hij eenmaal is aangewezen. Bij beslissingswedstrijden bij het voetballen, plaatst men niet de technisch meest bedreven speler in de spits, maar de speler die onder die omstandigheden bij de betreffende tegenstander de doelpunten kan maken, al is hij technisch niet volmaakt. Als de tegenstander veel lange spelers heeft, komt bij het nemen van corners een lange speler met voor techniek het cijfer 7, beter tot zijn recht voor het team dan een korte balvirtuoos met cijfer 9. De balvirtuoos is voor het even belangrijke middenveld. Denkend Suriname moet voor zijn kandidaatselectie goed denken over zijn profiel, maar ook over het profiel en de historie van de toekomstige tegenstanders, en kleine onvolmaaktheden bij de eigen kandidaat opnemen in het hoofdstuk potentiële correcties, maar nooit bij afwijzen. Daarom: Santokhi is de beste kandidaat voor Denkend Suriname bij deze categorie van tegenstanders. Santokhi kiest principieel voor hoge morele standaarden en zal morele laagvliegers als het moet, mag en kan, altijd bestrijden, soms met fluwelen handschoenen en een bloem, maar als dat niet helpt met bokshandschoenen en brandnetels. Denkers, zorg ervoor dat beide handschoenen altijd beschikbaar zijn. Daarom: Santokhi for president, neks no fout!!

Drs E.G. Monsels

  1. santokhi 5
  2. sardjoe 4
  3. reed 4
  4. jongen 4
  5. wet 4