1. vorige
  2. volgende

Strafzaak directrice Havo 2 wederom uitgesteld

De raadslieden Oscar Koulen en Irene Asarfi-Lalji gaven gisteren aan kantonrechter Cynthia Valstein-Montnor te kennen dat de verdachte J.V., de ex-directrice van Havo 2, door medische omstandigheden niet op de strafzitting kon verschijnen. Volgens de advocaten, die een attest aan de magistraat overhandigden, zou het om een medisch geval gaan dat dringend aandacht nodig zou hebben. De rechter vond het echter wel nodig om getuigen in aanwezigheid van J.V. te horen, omdat zij dan gelijk hierop zou kunnen reageren. Een kort uitstel zou echter niet mogelijk zijn, omdat één van de raadslieden in januari ook medische behandeling moet ondergaan. De rechter had dan geen enkele keus, dan de verdere behandeling van deze zaak uit te stellen naar 4 februari 2015. Bij de vorige behandeling was deze zaak ook uitgesteld, omdat de raadslieden niet over het dossier van de verdachte beschikten. Intussen is dat wel zover.
De verdachte was in juni aangehouden nadat de onderdirectrice tot de ontdekking kwam dat het saldo, welke de school op de bank had liggen, een tekort had van meer dan SRD 33.815. Zij deed na de ontdekking aangifte en de politie van Geyersvlijt verwees de zaak naar de afdeling Fraude. Het geld was bestemd voor de bouw van leslokalen en aanschaf van schoolmateriaal. Uit het onderzoek is komen vast te staan dat de directrice zich mogelijk ook schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte. Zij zou de Hakrinbank hebben opgelicht voor een bedrag van SRD 56.500. De politie zegt dat slechts twee personen bevoegd waren om het schoolgeld te lichten van de bank. De verdachte heeft volgens de politie zonder medeweten van de andere persoon het geld gelicht en ten eigen bate aangewend. Momenteel is de directrice voorlopig in vrijheid gesteld.
  1. verdachte 4
  2. raadslieden 3
  3. directrice 3
  4. behandeling 3
  5. zaak 3