Doelgroep informeren over niertransplantatie belangrijk

PARAMARIBO - Als alles volgens planning verloopt zullen de eerste niertransplantaties in Suriname in de eerste helft van 2019 plaatsvinden. Tot dat moment zijn nierpatiënten in Suriname aangewezen op dialyseren. Op dit ogenblik zijn er ruim 720 geregistreerde nierpatiënten in het land, terwijl er wordt geschat dat er tussen vijftienhonderd en tweeduizend aankomende patiënten zijn. Niertransplantatie wordt een nieuwigheid voor de Surinaamse specialisten én de doelgroep.

De commissie die het uitvoeren van niertransplantaties voorbereidt vindt het belangrijk dat nierpatiënten goed worden geïnformeerd. In dat verband was er vrijdag een bijeenkomst voor belanghebbenden. Zowel patiënten als begeleiders en verzorgers van patiënten waren duidelijk onder de indruk van de informatie van de deskundigen.

Niertransplantatie heeft voor- en nadelen. Er wordt vaak gesproken over de voordelen van de ingreep, maar weinig aandacht besteed aan de nadelen. De gezondheid van een dialysepatiënt kan door deze behandeling aanzienlijk verbeteren en het leven kan verlengd worden. Aan de andere kant zal iemand bij wie een nier is ingebracht, voor de rest van het leven medicijnen moeten gebruiken en is er een grote kans op infecties en kanker.

Commissievoorzitter Priya Gopalrai stelt dat er nu een pre-screening plaatsvindt van mogelijke ontvangers en potentiële donoren. In de tussentijd worden specialisten opgeleid voor de ingreep. De eerste transplantaties zullen met ondersteuning van buitenlandse collega's plaatsvinden. Gaandeweg zullen Surinamers die op eigen kracht moeten uitvoeren.

Tot de voorbereidingen behoren ook het in orde maken van faciliteiten zoals een operatiekamer en laboratorium. "Een goede voorbereiding is noodzakelijk, omdat nazorg gegarandeerd moet zijn en er een protocol moet zijn waaraan iedere arts of specialist zich dient te houden", zegt Gopalrai. De voorbereiding van de vereiste wetgeving is bijna rond. De voorzitter onderstreept dat de vorige commissie al veel voorwerk heeft gedaan, waardoor het werk voor haar groep is vergemakkelijkt.

  1. nierpatienten 3
  2. patienten 3
  3. voorbereiding 2
  4. nadelen 2
  5. specialisten 2