1. vorige
  2. volgende

President hamert op onafhankelijkheid rechters

“U bent aangewezen om op een verantwoordelijke wijze de gemeenschap te dienen. Wij verwachten dat er een waardige en wezenlijke bijdrage geleverd zal worden aan de rechtsspraak. U zult een snelle, deskundige en onafhankelijke bijdrage leveren aan rechtsspraak”, heeft president Desi Bouterse de nieuw beëdigde leden en plaatsvervangende leden van het Hof van Justitie meegedeeld.

Hij heeft tijdens zijn toespraak in de Congreshal vanmorgen keer op keer de onafhankelijkheid van rechters bij de rechtsspraak benadrukt. De leden plaatsvervanger: Marie Mettendaf, Sieglien Wijnhard, Rewita Chatterpal, Maytrie Kuldipsingh en Daniëlle Karamatali zijn beëdigd tot lid van het Hof van Justitie. De vijf rechtsgeleerden van de Raio-opleiding 2009-2014 die zijn beëdigd tot lid plaatsvervanger, zijn: Sylvana Bradley, Audrey Nooitmeer, Jane Jensen, Sabitadevie Nanhoe-Gangadin en Ishwarpersad Sonai.

Het staatshoofd heeft de rechtsgeleerden erop gewezen dat de rechterlijke macht in een proces van modernisering zit. Er worden opleidingen verzorgd en is de rechterlijke macht versterkt. Al geruime tijd is de regering ervan op de hoogte dat de rechterlijke macht niet adequaat is bemenst. Met de beëdiging van deze kandidaten, is er werkgelegenheid gecreëerd en is de werkdruk op de bestaande rechters verlicht.

Het streven van de regering is erop gericht om veertig leden bij de rechterlijke macht te hebben. De benoeming van griffiers, deurwaarders en de verkorte opleiding van juristen tot rechters, moeten daartoe bijdragen. President Bouterse heeft in het vooruitzicht gesteld dat er op korte termijn substantiële aanpassing van de rechtspositie van de rechtsmacht komen die de evenwicht van de staatsmachten en de rechterlijke macht zal waarborgen. Hij heeft de beëdigde leden telkens gevraagd om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te bewaren.

Wanita Ramnath

  1. rechterlijke 6
  2. macht 6
  3. leden 5
  4. rechtsspraak 3
  5. rechters 3