Aanvalsplan Ornamibo gelanceerd: “Soigie spoities worden ingezet”

Gisteren is in het regeringsgebouw, onder leiding van vicepresident Ashwin Adhin, een persconferentie belegd naar aanleiding van de aanhoudende rookoverlast vanuit Ornamibo. De situatie die vanaf 7 oktober de gemoederen flink bezig houdt, was aanleiding voor een overheidsdelegatie om de rampplek afgelopen maandag te bezoeken en mondkapjes aan omwonenden te verdelen. De minister van onderwijs, Lilian Ferrier, zei tijdens de persconferentie dat de scholen tot vrijdag gesloten blijven. De bewindsvrouw zei dat ‘we anders met ons afval moeten omgaan’. Peuterscholen en crèches moeten extra alert zijn omdat deze doelgroep erg vatbaar is voor de vervuiling.

De NCCR-topman Jerry Slijngaard deelde mee dat als plan van aanpak een Incident Command Support (ICS) is geïnstalleerd, welke bestaat uit verschillende hoofden van actoren en instanties zoals de brandweer. Vanuit de ICS zal de coördinatie verlopen. Op twee niveaus zal de brand worden aangepakt, het eerste niveau is dat watervindplaatsen zullen worden veiliggesteld zodat waterpompen kunnen worden ingezet. Ook zal op een ‘smart’ manier worden omgegaan met het aanwezige materiaal, omdat de brand zich niet meer bovenaan maar juist aan de onderkant van de vuilnisbelt bevindt. Het is de bedoeling om tot deze kernen te kunnen doordringen waarna deze met zand zullen worden afgedekt. Op dit moment is er sprake van zandaanvoer naar het gebied. Ook zullen zware pompen worden ingezet die in het binnenland worden gebruikt, de zogenaamde ‘soigie spoities’. Dit zijn heavy duty pompen die heel veel water kunnen verplaatsen. De toegang tot water is daarbij wel een probleem. Het gebied zal daarom worden ontsloten, omdat het belangrijk is voor de brandweer om bij het water te kunnen komen.

De huidige blusmethode bestaat volgens brandweercommandant Radjen Jakhari uit het uit elkaar halen van het vuil met graafmachines zodat de onderliggende brandhaarden bereikt kunnen worden. Een plotselinge wervelwind heeft gisteren ervoor gezorgd dat de manschappen zich moesten terugtrekken. “Er komen alle soorten gassen vrij waardoor de rook zwaarder wordt”, zei Jakhari. Om de brand te kunnen bestrijden zullen meer bulldozers worden ingezet. De commandant doet een beroep op de samenleving om geen vuil te verbranden. De fysieke belasting is op dit moment enorm voor de brandweer, omdat heel veel capaciteit is geconcentreerd op Ornamibo.

De directeur van het NCCR geeft aan dat ook de risico’s voor dieren worden meegecalculeerd. “Een helicopter zal worden ingezet die precies zal aangeven waar de branden zich bevinden en op basis daarvan zal er een aanvalsplan gemaakt kunnen worden.” De directeur zei dat ‘we moeten bidden zodat het gaat regenen’, want de berichten van de meteodienst waren minder optimistisch over te verwachten regenbuien. Slijngaard deed een beroep op de gemeenschap van Ornamibo om ook uit een stukje eigen verantwoordelijkheid een veilig heenkomen te zoeken bij toename van de rookontwikkeling.

RB

  1. ingezet 4
  2. ornamibo 3
  3. brandweer 3
  4. brand 3
  5. water 3