1. vorige
  2. volgende

Somohardjo: Presidentschap 2015 is al binnen

Jarige Pertjajah Luhur (PL) ziet de ondertekening van de verdeling van de ressort- en districtsraadsposities als een cadeau. De partij vierde haar zestiende verjaardag met een dankdienst vrijdag. De feestvergadering met politieke toespraken vinden zaterdagavond plaats. "Wij hebben het presidentschap al binnen met de verdeling. Voor de NDP hebben we een dam opgeworpen. Het is 'damboengton' dat de president uit de Mega Combinatie zal komen", stelt Somohardjo tegenover Starnieuws.

De politicus zegt dat tegenstanders niet gedacht hadden dat de zeven samenwerkende partijen: VHP, NPS, SPA, DA91, PL, KTPI en BEP een solide basis zou hebben. "Het is geen miskraam geworden. Een gezonde baby is geboren", constateert Somohardjo. Hij is ervan overtuigd dat de samenwerkende partijen een ruime meerderheid zullen behalen op regionaal niveau. De president en de vicepresident zullen volgens de PL-voorzitter in de Verenigde Volks Vergadering worden gekozen, want in De Nationale Assemblee zal er geen twee derde meerderheid worden bereikt.

Somohardjo zei bij de afsluiting van de kadertraining van de partij dat de PL tevreden is met wat er bereikt is tijdens de onderhandelingen. Het is geven en nemen. 44 cursisten mochten hun certificaat in ontvangst nemen. Ook de docenten kregen een certificaat voor hun inzet en het feit dat zij kosteloos de training hebben verzorgd. Zij werden hiervoor gecomplimenteerd door Raymond Sapoen, de motor achter dit project. Sapoen kondigde aan dat in 2015 een verkorte versie van de politieke kadertraining zal worden verzorgd in Nickerie. Hij sprak de hoop uit dat de cursisten in de afgelopen twee maanden veel hebben kunnen opsteken van zowel de docenten hun collega-cursisten. “Dit is niet het einde, maar het begin van de eerste etappe wanneer het gaat om de basis,” zei Sapoen.

Meer trainingen
Somohardjo toonde zich bijzonder trots op de cursisten die hebben aangetoond doorzettingsvermogen, alsook belangstelling voor de PL en de politiek te hebben. Het volgende traject is een politieke kadertraining, waarbij dieper op de materie zal worden ingegaan. Het accent zal daarbij onder meer worden gelegd op zaken als Spreken in het Openbaar, Effectief vergaderen en Productief discussiëren. Aan de kernen zal worden gevraagd om leden af te vaardigen voor deze training. Het docentenkorps zal bestaan uit deskundigen binnen en buiten de partij, die de toekomstige beleidsmakers de nodige trainingen zullen geven.

Tegelijk met de certificaatuitreiking van de politieke kadertraining kregen cursisten van de ICT-training ook hun certificaat uitgereikt. Met de afronding van de ICT-training beschikt de PL nu over tien gecertificeerde ICT-trainers die het veld in kunnen gaan en landelijk zullen opereren. Zo zal onder meer vanuit een mobiele ICT-unit ICT-trainingen en –advies worden verzorgd in de verschillende wijken in stad en districten.
  1. cursisten 5
  2. ict 5
  3. politieke 4
  4. somohardjo 4
  5. kadertraining 4