en-z’n-kornuiten- zakje gedaan

Er zijn al genoeg duiten in het koyeba-en-z’n-kornuiten- zakje gedaan. Mensen die mijn columns lezen kunnen intussen wel voorspellen wat ik van die jongetjes vind. Ik vind het vooral zonde van alle energie en tijd die besteed is aan het bespreken van dit soort wanstaltigheden - soms moet je mensjes als dit gewoon doodzwijgen. Hoe meer aandacht je aan ze geeft, hoe meer succes je ze toebedeelt.  

Ik heb begrepen dat het Jeugdparlement zaterdag zal vergaderen over zijn reactie op de deelname van één van zijn leden aan het kleine-bange-jongetjes-circus. In antwoord op een directe vraag tijdens het laatstgehouden jeugdcongres antwoordde één van de jeugdparlementariërs dat zij inderdaad niet serieus worden genomen door beleidsmakers. Een waarheid als een koe. Het laatste jeugdcongres heeft ook bewezen dat ze niet serieus genomen hoeven te worden - niet door regering en ook niet door ons, het publiek. En roepen dat de jeugd heeft gesproken op het congres en dat anderen dan hun mond moeten houden is ook een dooddoener. Moeten we nu het jeugdparlement bij het grof vuil zetten? Wat mij betreft nog niet.

Wat wel meteen bij het grof vuil gezet moet worden zijn de grote mensjes die nog altijd achter de schermen de dienst uitmaken bij het instituut. De mensjes die onder het mom van kampioenen voor jongerenparticipatie slechts hun eigen ego boosten en het instituut gebruiken om discipelen te vergaren. Brave onkritische volgelingen die dan vervolgens lievelingetjes worden, en hun glorieuze politieke toekomst veilig hebben gesteld. Het zijn dit soort figuren die het succes van het jeugdparlement afmeten aan het aantal jeugdparlementariërs en aanverwante figuren die succesvolle politieke of publieke carrières hebben gemaakt, niet aan de hand van wat er nu werkelijk verbeterd is aan het welzijn van alle jongeren in dit land. En welke invloed het Jeugdparlement daarop heeft gehad.

In de Democratiemaand 2014-nieuwsbrief van Projekta (sluikreclame voor mijn andere werkgever, excuses daarvoor - maar de nieuwsbrief is openbaar), geven oud-Jeugdparlementariërs aan dat politieke invloed binnen het NJP voor interne verdeeldheid zorgt. Ze worden nauwelijks betrokken bij beleidsbesluiten, en mogen vooral komen opdraven op hoogtijdagen. Schijnparticipatie heet zoiets. Het jeugdparlement is verworden tot een schoolvoorbeeld van 'style over substance'. Men praat als grote mensen (de slechte voorbeelden daarvan), in wollige taal, schrijft moties alsof ze in het parlement zitten (en dus totaal onbegrijpelijk voor het gros van de jeugdigen), en doet vooral heel gewichtig. Maar inhoud is er niet. Al in 2010 verscheen een evaluatierapport over de instituten voor jeugd-/jongerenparticipatie. Het rapport stelt dat het een mooi initiatief was, maar helaas, opzet mislukt.

Vier jaar later staan de meeste, zo niet alle, conclusies nog recht overeind: niet functionerende organen, onduidelijke structuren, geen eigen budget (voor alles moet een lange weg via Jeugdzaken worden afgelegd), geen reactie en follow- up van adviezen aan beleidsmakers, en bovenal een gebrek aan capaciteit van de jeugdparlementariërs zelf. Ze raadplegen nauwelijks deskundigen, lezen geen beleidsnota's, zijn niet op de hoogte van ontwikkelingen, gaan nauwelijks naar het veld, hebben geen spreekuur met jongeren, nauwelijks visie op jongeren en ontwikkeling. Met andere woorden: men wil wel participeren, maar men mist de capaciteit, inzet en wil daartoe.

Als het Jeugdparlement wil dat het serieus genomen wordt, dan zal ze zaterdag de hand in eigen boezem moeten durven steken. Hij zal zich eerst laten informeren over mensenrechten, over verdragen die we als land hebben getekend, de Grondwet en simpelweg over fatsoen. Een overlogica en tekstbegrip (verkeerd begrepen tekst als argument is grote onzin. Zo dom zijn jullie toch niet?) en op basis van die argumenten een besluit nemen. Misschien beseffen de jongerenvertegenwoordigers nu eindelijk dat participatie niet alleen een recht is, maar ook een capaciteit - je moet iets in je mars hebben voor je durft te beweren dat je praat namens wie dan ook.
  1. jeugdparlement 6
  2. jeugdparlementariers 4
  3. nauwelijks 4
  4. mensjes 3
  5. serieus 3