1. vorige
  2. volgende

Regering vraag ruimte voor uitbetalen twk

De regering vraagt ruimte aan organisaties voor het uitbetalen van salarissen met terugwerkende kracht (twk) aan ambtenaren en gepensioneerden. De minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, geeft in een brief aan de organisaties aan dat hij eind november een uitgewerkt voorstel zal voorleggen om de twk in fasen uit te betalen.

Hoefdraad schrijft dat de regering bezig is een grondige inventarisatie te maken van al de te betalen 'back pays'. Het extra budget dat hiervoor vrijgemaakt zal worden, betekent volgens de minister een extra druk op korte termijn op overheidsfinanciën. "De regering is zich wel ervan bewust dat zo spoedig mogelijk een aanvang moet worden gemaakt met de betaling van de back pays. Echter wordt van overheidswege heel ernstig overwogen de uitvoering gefaseerd te laten plaatsvinden om zodoende het effect op overheidsfinanciën te minimaliseren mede gelet op de beschikbare middelen," stelt de bewindsman.

De regering vraagt begrip en medewerking om goed en doordacht alles op een rij te zetten. De brief is gestuurd naar de Centrale van Landsdienaren Organisaties, de Bond van Leraren, de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname, de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname, de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst en het College van Bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

  1. regering 4
  2. organisaties 4
  3. suriname 3
  4. vraagt 2
  5. twk 2