Toegang tot overheidsinformatie met de dag moeilijker

PARAMARIBO - Steeds meer overheidsfunctionarissen proberen de vrije pers dood te zwijgen. Het verkrijgen van informatie via overheidsinstanties verloopt met de dag moeizamer of komt helemaal niet opgang. Deze tendens zien wij steeds weer terugkomen wanneer er naar een ministerie gebeld wordt op zoek naar informatie. Soms willen ministers ook bepalen in welke vorm je het bericht moet gieten en wat de kop van het bericht moet zijn. Wat deze functionarissen vergeten is dat voorlichting en journalistiek niet hetzelfde zijn.

Vrijdag was dat weer het geval toen de redactie voor de zoveelste keer in drie weken tijd heeft geprobeerd directeur Natasja Bennanon van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur te spreken. Al drie weken wordt de redactie aan het lijntje gehouden door de secretaresse van de directeur die steeds weer een ander liegverhaal verzint. "De directeur is in een bespreking of de directeur is in gesprek." Zo gaat het al een poos aan toe tot vrijdagochtend nog. Het is toch onmogelijk dat de directeur drie weken lang van zeven uur tot drie uur in een bespreking zit of aan de telefoon. Ten einde raad is vrijdag contact opgenomen met het secretariaat van de minister.

Van het secretariaat kregen wij te horen dat we contact moeten opnemen met Euredice Gaspar, de protocolfunctionaris, als wij de minister wensen te spreken. Gaspar wist ons te vertellen dat zij slechts de agenda van de minister bijhoudt, maar niet over interviews gaat. Verder gaf zij aan dat de mensen op het ministerie het zeer druk hebben. Zij verwees ons op haar beurt naar het hoofd van de afdeling Communicatie en gaf ons het nummer van een zekere mevrouw Warning. Toen wij haar aan de lijn kregen en aangaven dat wij drie onderwerpen met de minister wensen te spreken werd aan ons gezegd dat wij over een uur terug moesten bellen.

De onderwerpen die de redactie had doorgegeven zijn: de start van de universitaire opleiding van het IOL, de screening van de driejarigen en het besluit van het ministerie in het geval waarbij de schoolleider de wenkbrauwen van een leerling heeft weggeschoren. Toen de redactie na een uur contact maakte, kregen wij te horen dat we over vijf minuten terug moeten bellen. De journalist vroeg toen aan Warning of zij teruggebeld kon worden. Haar antwoord was "de ruimte daartoe heb ik niet".

Wat ons ook verbaast is dat de functionaris wil bepalen met wie de redactie het interview zou moeten doen. De redactie belde terug en kreeg het volgende te horen van het hoofd van de afdeling Communicatie van het ministerie van Onderwijs: "Praat u met de betrokkenen van het geval in Nickerie. De minister staat geen interview af. De directeur en de minister zijn nog in overleg."

Dit terwijl een functionaris op het ministerie de redactie donderdag heeft voorgehouden dat er samen met de leiding van het ministerie op die dag zou worden gesproken en het gesprek ook heeft plaatsgevonden. Hoe is het ministerie nog in overleg als er al besloten is wat het lot is van de betreffende schoolleider? Voor verdere informatie werd de redactie verwezen naar het NII. Het NII is vrij persberichten te sturen naar de mediahuizen, maar voor nieuwsvergaring vanuit de overheid kan de media nooit afhankelijk zijn van het NII.

  1. ministerie 8
  2. redactie 8
  3. directeur 6
  4. minister 6
  5. uur 4