Consumentenbond wil HI-beleid zonder nepotisme

De Consumentenbond Suriname zal geen zitting nemen in een door de afdeling Consumentenzaken van het ministerie van Handel en Industrie (HI) in te stellen consumentenplatform. Hiermee wil zij een signaal sturen naar de beleidsmakers om nepotisme buiten het ministerie te houden. Dit schrijft voorzitter Rudy Balker van de bond aan HI-minister Don Tosendjojo.

“Alhoewel de Consumentenbond Suriname reeds een aantal jaren tot op heden opkomt voor de belangen van de Surinaamse consument, is zij in dit geval terughoudend om zitting te nemen in het door de afdeling consumentenzaken op te richten platform. Reden is de afkeurenswaardige wijze waarop de afdeling nepotisme toepast bij het uitstippelen van haar beleid naar de consumentenorganisaties toe”, schrijft Balker.

De uitnodiging om over het platform te vergaderen is eind vorige maand door de consumentenbond ontvangen. In de uitnodiging staat dat het oprichten van het platform is om het beleid van het ministerie op het gebied van consumentenbescherming uit te voeren. Het platform zal regelmatig bij elkaar komen en overleg plegen met als doel het beschermen van de consument tegen oneerlijke handelspraktijken en om de veiligheid in Suriname te waarborgen.

  1. platform 4
  2. consumentenbond 3
  3. suriname 3
  4. afdeling 3
  5. ministerie 3