Herdenking 8 decembermoorden: Gerechtigheid nu

Betty Goede, voorzitter van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede, de geestelijken Karel Choennie, Soeshila Baldew-Malhoe, Moballigah Ghafoerkhan en jurist Hugo Essed, hebben vanavond allen opgeroepen om strijd te blijven leveren tegen onrecht. Bij de 31ste herdenking van de vijftien mannen die vermoord zijn op 8 december 1982, is als thema gekozen voor de zin uit het volkslied Strey de f' strey, wi no sa frede, Gado de wi fesiman. Alle sprekers benadrukten dat de angst niet mag overheersen en riepen op de strijd te voeren totdat gerechtigheid is geschied.

Precies om 19.00 uur is de multireligieuze dienst begonnen in de St. Alfonsuskerk. Zoals elk jaar weer werden stuk voor de namen genoemd van de vijftien vermoorde mannen 32 jaar geleden. Familieleden staken het lichtje aan bij het portret van hun dierbare. De herdenkingsdienst ter bemoediging van de nabestaanden werd bijgewoond door onder andere de Amerikaanse ambassadeur Jay Anania, vertegenwoordigers van de Nederlandse ambassade, assembleeleden, ex-president Ronald Venetiaan, diverse politici, onder wie Gregory Rusland (NPS-voorzitter) en zijn collega Winston Jessurun (DA91).

Pater Choennie merkte op dat hij bewondering heeft voor de nabestaanden die vanaf 2007 elke keer weer naar Boxel gaan, waar het 8 december strafproces tergend langzaam verloopt. De vervolging is op de zaak van Edgar Ritfeld na, die hoger beroep had aangetekend, geschorst. Choennie haalde aan dat deze strijd niet alleen voor de nabestaanden is, maar het gaat om herstel van de rechtsstaat.

De geestelijken benadrukten dat het de plicht is om door te gaan met de zaak totdat recht geschied is. Het geven van 'zelfamnestie' in 2012 werd aan de kaak gesteld. "Wat bij God niet mogelijk is, blijkt in Suriname mogelijk te zijn", zei Choennie. Hij haalde aan dat de politieke wil om deze zaak te berechten nooit aanwezig was. Het waren nabestaanden en twee vakbonden die zich tot het Hof van Justitie hebben gewend, waardoor de moorden niet zijn verjaard. Er moet nu gerechtigheid plaatsvinden. "Strey de f' strey, wi no sa frede, Gado de wi fesiman. Als God voor u is, wie zal dan tegen u zijn", stelde de pater, die jarenlang de herdenkingsdienst samen met de OGV voorbereidt en leidt.
  1. choennie 4
  2. strey 4
  3. nabestaanden 4
  4. gerechtigheid 3
  5. strijd 3