1. vorige
  2. volgende

PALU: Missie onafhankelijkheid succesvol afronden

Bij de oprichting van de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) nu 40 jaar geleden, leek de missie van de Surinaamse politiek na de juist verkregen staatkundige onafhankelijkheid, onmiskenbaar en duidelijk. De kolonie was gesticht om (meer dan 300 jaar lang) rijkdommen voor een kolonisator in Europa te produceren op basis van de meest ellendige arbeids- en leefomstandigheden voor de van heinde en verre aangevoerde arbeidsmacht. Het was nu de taak om die kolonie te herinrichten tot een samenleving, die voortaan voor zichzelf zou arbeiden om voor alle leden daarvan een menswaardig bestaan in welvaart en welzijn te scheppen…

Veertig plus jaren daarna moet worden vastgesteld dat bitter weinig van die missie is gerealiseerd. We moeten ons dan terecht afvragen hoe dat zo gekomen is. Het Surinaamse volk is nog nooit eerder in de geschiedenis zo verdeeld geweest als nu het geval is. Van een daadwerkelijk ontwikkeling en maatschappelijke vooruitgang als in de belofte van onafhankelijkheid is besloten, is nauwelijks iets of misschien zelfs helemaal niets terechtgekomen.

De opgave waar we als volk nu voor staan is om de hindernissen, die een succesvol uitvoeren van de missie tot op heden hebben belemmerd, op te sporen en op te ruimen. En vervolgens met een heldere visie op de toekomst de uitdaging opnieuw op te nemen… en nu succesvol te volvoeren!
De PALU stond bij haar oprichting als deel van de Nieuwe Politiek van de jongeren in die dagen, in de voorste linie om het werk op te nemen waarvoor de Oude Politiek, die het landsbestuur uitmaakte, duidelijk niet capabel bleek. Echter, kort na de onafhankelijkheid leek een alles frustrerende ellende uit het niets op ons volk te zijn neergedaald; onderlinge verdeeldheid, verlies van zicht op de toekomst, enz. enz.

Vier decennia lang, totdat nu de wortel van dat kwaad is blootgelegd en daarmee kan worden afgerekend en ons volk zijn historische opgave weer kan opnemen om die tot een goed einde te brengen. De PALU is gereed om met alles wat dat aan inzet zal vereisen haar bijdrage te leveren tot succesvolle volvoering van die missie…

Bovenstaande tekst is de inleiding van het jubileumboek van de PALU: “Laat ons samen de onafhankelijkheid voltooien voor welvaart en welzijn voor een vrije Surinaamse natie” dat vorig jaar werd gepubliceerd. Wij vonden het bijzonder toepasselijk om dit nogmaals mee te geven bij de viering van 43 jaar Srefidensi.
  1. palu 4
  2. jaar 4
  3. missie 4
  4. onafhankelijkheid 4
  5. volk 4