De verhoormethoden die de Amerikaanse inlichtingendienst CIA na ‘11 (...)

De verhoormethoden die de Amerikaanse inlichtingendienst CIA na ‘11 september’ toepaste op terreurverdachten leverden niets op en waren wreed. Zij kwamen ‘in sommige gevallen neer op marteling’, schrijft de Volkskrant.

Abu Zubaida, de eerste gevangene van de CIA, werd 266 uur lang opgesloten in een ruimte ter grootte van een doodskist. Volgens de CIA-verslagen ‘huilde, smeekte en jankte’ hij, maar kreeg hij te horen dat ‘de enige manier waarop hij de verhoorkamers zou verlaten’ in zo’n doodskist was.

Hudhaifa was één van de 26 gevangenen die onterecht bleken te worden vastgehouden. Tegen de tijd dat de CIA erachter kwam dat ze de verkeerde persoon voor zich hadden, was Hudhaifa meermaals ondergedompeld in ijskoud water en 66 uur lang staande uit zijn slaap gehouden.

Verstandelijke beperking

Onder de ten onrechte vastgehouden gevangenen zou zich ook iemand hebben bevonden met een verstandelijke beperking. Zijn gehuil werd op tape opgenomen en gebruikt om een van zijn familieleden te ‘beïnvloeden’.

In tenminste drie gevallen dreigen ondervragers van de CIA familieleden van gevangenen fysiek iets aan te doen. Zo kreeg een van hen te horen dat de keel van zijn moeder zou worden doorgesneden.

Tenminste vijf gevangenen kregen rectaal water en voedingsstoffen toegediend. Majid Khan moest bijvoorbeeld de inhoud van zijn lunchbox prakken, waarna het geheel ‘rectaal werd ingebracht’.

Gevangenen zouden verder geheel zijn ontkleed, 72 uur lang staand worden geboeid en herhaaldelijk worden ondergedompeld in koud water.

Het Witte Huis en het Congres werden opzettelijk verkeerd voorgelicht over wat de dienst deed. Dat zeiDianne Feinstein, hoofd van de inlichtingencommissie van de Senaat eerder deze week naar aanleiding van het rapport over de verhoortechnieken van de CIA.

De Democrate uit Californië presenteerde de resultaten van een onderzoek dat de Democratische meerderheid in de commissie de afgelopen vijf jaar liet uitvoeren. Met spanning is de laatste maanden naar dit moment uitgezien. De vrees is dat de publicatie leidt tot een nieuwe geweldsexplosietegen Amerikanen in het Midden-Oosten. Voor ambassades en militaire bases geldt een verhoogde staat van paraatheid.

Feinstein zei zich bewust te zijn van het gevaar van geweld. Toch heeft Amerika volgens haar geen andere keus dan de ‘afschuwelijke’ waarheid onder ogen te zien. Ze herinnerde aan ‘11 september’, toen drieduizend onschuldigen werden gedood en ook het Pentagon werd aangevallen. Dat was een oorlogsverklaring en iedereen was het erover eens dat de schuldigen moesten worden gepakt.

Begrijpelijk is ook dat de CIA er alles aan wilde doen om terroristen uit te schakelen en nieuwe aanslagen te voorkomen. Maar het martelen was fout, aldus Feinstein.

‘Wat de CIA deed was een vlek op onze waarden. Die vlek valt niet meer te verwijderen. Maar het laat ons volk en de wereld zien dat Amerika groot genoeg is om toe te geven als het iets verkeerds doet en genoeg vertrouwen in zichzelf heeft om te leren van zijn fouten. Het bewijst dat we een rechtvaardig land zijn dat leeft naar de wet.

‘ Al eerder had Josh Earnest, de woordvoerder van het Witte Huis, laten weten dat ‘we zo transparant mogelijk moeten zijn, opdat het voor het Amerikaanse publiek en mensen overal ter wereld duidelijk is dat dit nooit meer mag gebeuren’.

‘Het redde mensenlevens en hielp bij de dood van Bin Laden’
Zoals ik eerder heb gezegd; er is door ons land veel goed gedaan na 11 september. Maar sommige daden gingen tegen onze waarden in. Daarom heb ik marteling ondubbelzinnig uitgebannen, toen ik president werd.

President Obama
Maar dinsdag bleek al meteen dat niet iedereen in Washington hetzelfde denkt over de lessen die moeten worden geleerd. De CIA houdt vol dat het detentie- en verhoorprogramma wel effect had en mensenlevens redde.

‘De inlichtingen die we dank zij dit programma vergaarden, waren cruciaal voor onze kennis van Al-Qaida en blijven tot op de dag van vandaag voor onze strijd tegen het terrorisme’, zei John Brennan, directeur van de dienst.

De Republikeinse leiders in de Senaat reageerden in dezelfde trant. Zij zeiden dat de informatie heeft geholpen bij het oppakken van verdachten en het doden van Osama bin Laden.

Bij het onderzoek van Feinstein zijn zes miljoen pagina’s aan documenten bestudeerd. Het uiteindelijke rapport bevat zesduizend pagina’s, waarvan nu een samenvatting van 524 pagina’s is uitgegeven. De publicatie werd lang opgehouden omdat Feinstein en de CIA strijd leverden over de inhoud.

Veel Republikeinen menen dat de onderzoekers selectief te werk zijn gegaan en alleen oog hadden voor informatie die hun stelling onderschreef dat het CIA-programma niks heeft opgeleverd. Een Republikein noemde het rapport ‘fictie’.(Volkskrant)

  1. cia 11
  2. gevangenen 5
  3. feinstein 5
  4. september 3
  5. uur 3