Internationale dag Mensenrechten en de ‘Bullet’ affaire

De dag van de Mensenrechten wordt jaarlijks wereldwijd gevierd op 10 december. Deze datum werd gekozen door de Verenigde Naties om te herdenken dat op 10 december 1948 de Universele verklaring van de rechten van de mens werd aangenomen. De Jongerenwerkgroep Onder Directoraat Jeugdcentra van het Ministerie Sport en Jeugdzaken heeft als verantwoordelijke jongerenorganisatie bewust ervoor gekozen op deze dag onze zienswijze met betrekking tot de discussie rond het lied ‘Bullet’ met u te delen.

Met stijgende verbazing hebben wij in de afgelopen weken de discussies rond het lied gevolgd. Wat vooral opviel zijn de veelal ongenuanceerde meningen die jongeren, al dan niet als lid van een of andere jongeren organisatie of instituut, naar voren brachten. Natuurlijk hebben wij als organisatie respect voor alle meningen en artistieke uitingen, maar nemen bij dezen de vrijheid om de Surinaamse jongeren in het algemeen en onze collega’s van de jongeren beweging in het bijzonder, op te roepen om op deze dag over het volgende te gaan nadenken:

In Artikel 1 van de Universele verklaring van de rechten van de mens staat dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren worden. Dit betekent zoveel dat de mens ongeacht ras, geloof, sekse of seksuele geaardheid recht heeft op een gelijkwaardige behandeling. Ook in onze grondwet gaat men uit van dit gegeven. Discriminatie van mensen in welke vorm dan ook is dus afkeurenswaardig en we moeten ervoor waken dat vooral jongeren zich hieraan schuldig maken. Een lied (tekst) dat dus insinueert en oproept tot haat en moord tegen anderen moet uit onze vreedzame samenleving worden geweerd en mag niet tot punt van discussie worden verheven.

Het thema voor de internationale dag van de Mensenrechten 2014 is: ‘Celebrating 20 years of changing lives through Human Rights’. Ons land heeft in de achter ons liggende jaren positieve en negatieve ontwikkelingen gekend m.b.t. het naleven van mensenrechten. Ongeveer tien jaar geleden ontstond vanuit de jongerenbeweging het prachtig idee om elk jaar een Anti-discriminatie loop te organiseren om de doelgroep bewuster te maken over de negatieve effecten van discriminatie en zich te verzetten tegen elke vorm discriminatie. De Jongerenwerkgroep Onder Directoraat Jeugdcentra heeft steeds actief geparticipeerd aan deze activiteit waar vooral het Nationaal Jeugdparlement een prominente rol vervult. Vermeldenswaard is dat het LGBT platform Suriname weleens heeft meegedaan aan de Anti-discriminatie loop. Uitgaande van deze feiten roepen wij alle Surinaamse jongeren op zich ervan bewust te zijn dat alle mensen recht hebben op een menswaardige behandeling. Het is van groot belang dat jongeren geïnspireerd moeten worden om zich in te zetten voor mensenrechten, tolerantie en vrede.

De Jongerenwerkgroep Onder Directoraat Jeugdcentra
Ministerie Sport en Jeugdzaken
  1. jongeren 7
  2. discriminatie 5
  3. dag 4
  4. mensenrechten 4
  5. rechten 3