NVWA onderzoekt groente en fruit op resten van bestrijdingsmiddelen

Op 2 procent van groente en fruit dat in de Nederlandse winkels ligt worden te veel resten van bestrijdingsmiddelen gevonden, meer dan vorig jaar. De meeste overschrijdingen worden gevonden op producten van buiten de EU, zoals Zuidoost-Azië, China, Kenia en Suriname. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Tussen juli 2012 en juni 2014 heeft de NVWA 9200 partijen groenten en fruit gecontroleerd om te zien of producten niet vervuild zijn met resten van bestrijdingsmiddelen. Hoeveel resten van gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit mogen zitten, wordt wettelijk vastgesteld. Dit is de zogenoemde Maximale Residu Limiet (MRL). De EU bepaalt deze MRLs, en zij neemt daarbij zeer grote veiligheidsmarges in acht. De NVWA controleert steekproefsgewijs of voldaan wordt aan de MRL’s.

Volgens de NVWA is in die gevallen waarbij resten van gewasbeschermingsmiddelen worden aangetroffen, de hoeveelheid zo laag dat de effecten op de gezondheid bijna altijd verwaarloosbaar zijn. Ook geeft de autoriteit aan dat de genoemde landen dankzij de strenge controles toch steeds beter aan de EU-eisen voldoen.

  1. resten 4
  2. nvwa 4
  3. fruit 3
  4. groente 2
  5. nederlandse 2