OP WAARDIGE WIJZE

In 2020 krijgen we als er zich geen calamiteiten in dit land voordoen, vrije en geheime verkiezingen voor volks vertegenwoordigende lichamen. De Surinaamse kiezer krijgt dan de gelegenheid het huidige beleid van de regering Bouterse goed of af te keuren en te beslissen welke partij of combinatie van 2020 tot 2025, het land mag regeren. Het volk heeft daarbij verschillende mogelijkheden en neemt hopelijk de juiste beslissing die Suriname wederom op het goede pad zal doen belanden. Ook is het voor Suriname en zijn toekomst binnen de rij der naties van belang, dat wij waardige leiders kunnen presenteren. Leiders die in staat zijn behoorlijke veerkracht te tonen en acceptabel zijn voor de meeste landen. Het is van heel groot belang dat wij mensen aanwijzen zonder een zwaar bevlekte reputatie en vooral geen mensen die internationaal en op verzoek van een andere natie door Interpol worden gesignaleerd wegens hun stekveroordeling met betrekking tot drugshandel. De kiezers moeten zich naar onze mening, ook ernstig beraden over de vriendschapsbanden die in de afgelopen acht jaar door het regiem Bouterse met buitenlandse naties zijn aangegaan en verstevigd en welke ernstig werden verwaarloosd en zelfs vertroebeld geraakten. Door de problemen die bepaalde mensen hadden en nog steeds hebben met landen waar ze verstekveroordelingen op naam hebben, zijn wij als natie dwangmatig in een isolement geraakt en kijken veel landen ons al zeker acht jaar met de nek aan. Door bepaalde regeringen en vooral de machtige westerse, worden we al geruime tijd als paria narco-land gezien en dat heeft ons zeker geen goed gedaan. De regering Bouterse heeft ons in een dusdanig parket doen belanden dat slechts socialistisch of communistisch ingestelde staten, ons nog redelijk goed gezind zijn gebleven. Deze zogenaamde bevriende landen, hebben tot op heden niet bijgedragen aan een voorspoedige ontwikkeling van ons land. Stagnatie, crisis en achteruitgang hebben we mee moeten maken vanaf 2014 en een regiem dat zich slechts staande heeft weten te houden door middel van het lenen van geld lokaal en in het buitenland. In 2020 krijgen we dus wederom de kans te bepalen of we daadwerkelijke verandering voorstaan of dat we de katibo wensen te continueren. Wie wij ook aanwijzen na 2020, moet wel in staat zijn op waardige wijze naar buiten te treden. Wij zullen leiders moeten kiezen die gewoon op een SLM- of KLM-vliegtuig kunnen stappen en ongestoord en onbevreesd elke bestemming kunnen aandoen. Daarna zal ook niemand ons dan ook nog kunnen verwijten dat wij internationaal gezochte sujetten als leiders hebben uitgekozen en aangewezen.

  1. land 4
  2. leiders 4
  3. landen 4
  4. bouterse 3
  5. goed 3