Joan Dogojo bracht namens Suriname de felicitaties over

Joan Dogojo bracht namens Suriname de felicitaties over.

Het Latijns-Amerikaans Parlement (Parlatino)is van 3- 6 december 2014 op het hoofdkantoor in Panama bijeengekomen ter gelegenheid van de viering van het 50-jarige bestaan van deze organisatie. Dit zegt de afdeling Communicatie van DNA.

De bijeenkomst heeft geresulteerd in een declaratie ter bevordering van een evenwichtige samenstelling van alle besluitvormende staatsorganen en zal dienen als Latijns- Amerikaanse kaderwet voor lidlanden.

Er zal bij de samenstelling van besluitvormende staatsorganen rekening gehouden moeten worden met de positie van vrouwen en jongeren. In de regio, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, is er enigszins vooruitgang geboekt op dit gebied. Echter is deze niet significant genoeg. Er moet naar een evenwicht worden gezocht waarin mannen en vrouwen gedeelde verantwoordelijkheid nemen.

Verder mag gesteld worden dat er landen zijn die binnen hun wetgeving rekening houden met gendergelijkheid. In 2014 hebben onder andere Ecuador, Nicaragua en Costa Rica meer dan 40 vrouwen in hun volksvertegenwoordiging gekozen.

Vermeldenswaard is dat de regio de meeste vrouwelijke staatshoofden heeft gekozen. Dit is het geval in Argentinië, Brazilië, Jamaica en Trinidad en Tobago. In de rest van de landen, waaronder ook Suriname, wordt de formele besluitvorming nog steeds gedomineerd door mannen. De volksvertegenwoordiging in Suriname bestaat uit slechts 13.73%vrouwen.

De feestvergadering werd op zaterdag 6 december 2014 gehouden. De lidlanden werden in de gelegenheid gesteld om de felicitaties over te brengen. Namens Suriname werd dit gedaan door de delegatieleider assembleelid Joan Dogojo.

De delegatie bestond verder uit de leden Rudolf Zeeman en Walter Bonjaski. Saima Cabenda, Indira Jadoenathmisier en Biko Zeewijk hebben ambtelijke assistentie verleend.

  1. suriname 4
  2. vrouwen 4
  3. latijns 3
  4. joan 2
  5. dogojo 2