Jogi onthult miljoenen fraude bij TAS

Parlementariër Mahinder Jogi (Nieuw Front/VHP) heeft tijdens de begrotingsbehandeling onthuld dat er een miljoenenfraude heeft plaatsgevonden bij de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS). Voormalig directeur Gwendoline Amelo zou in 2011 een order hebben geplaatst voor het aanschaffen van telecommunicatie apparatuur waarmee de Staat deviezen zou kunnen genereren. De aanschafwaarde bedroeg US$ 954.304. Dit staat ook vermeld in de offerte die het bedrijf 'Opertech SL' aan Amelo aanbood.Amelo sloot, geholpen door stafmedewerker Kenneth Middellijn op het kabinet van de president met hetzelfde bedrijf een onderhandse overeenkomst ter waarde van ruim US$ 14 miljoen.

Toen de raad van commissarissen bij de TAS de deal onder ogen kreeg, heeft die meteen Amelo ter verantwoording geroepen. Haar is schriftelijk medegedeeld dat zij niet bevoegd is een deal te sluiten, die hoger is dan US$ 10.000. De toenmalige directeur heeft zich gesterkt door de hulp van Middellijn, die overigens met naam en toenaam in de correspondentie wordt genoemd, het advies van de raad om de deal terug te draaien, niet opgevolgd. Uit de correspondentie die Jogi vandaag als bewijsmateriaal overhandigde aan parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons blijkt dat Middellijn er inderdaad voor heeft gezorgd dat president Bouterse een resolutie tekende voor deze overeenkomst van US$ 14 miljoen.

Claim niet betalen
De raad van commissarissen kon niet anders doen dan Bouterse op de hoogte brengen van het geval. Ook werd het staatshoofd gevraagd ervoor te zorgen dat Amelo wordt ontheven. Daarvoor heeft de raad Amelo nog aangeboden om gebruik te maken van de in de met 'Opertech SL' opgenomen clausule om binnen drie maanden af te zien van de deal. Ook dat volgde de gewezen directeur niet op. In de tussentijd is Opertech aan het werk gegaan en wachtte op de overmaking van het totaal bedrag van US$ 14 miljoen.

Pas, drie jaar nadat de raad van commissarissen de president heeft ingelicht, werd Amelo door de president uit haar functie ontheven als directeur van de TAS. Volgens Jogi is daar niets mee verholpen aan de frauduleuze deal. De uiteindelijke deal van US$ 14 miljoen kon uiteindelijk niet worden uitgevoerd, omdat de Staat Suriname 'Opertech SL' niet heeft betaald. Het bedrijf heeft nu een claim ingediend ter waarde van US$ 10 miljoen die de Staat Suriname moet betalen. Jogi heeft bij het overhandigen van de stukken aan Simons gevraagd dat de president er alles aan doet dat deze claim niet wordt uitbetaald. Anders dan Jogi gewend is, kreeg hij de ondersteuning van coalitieleden die vinden dat hier duidelijk sprake is van corruptie. Gevraagd wordt om een grondig onderzoek.

Wilfred Leeuwin
  1. amelo 6
  2. deal 6
  3. jogi 5
  4. president 5
  5. miljoen 5