Hulde voor alle werkers raffinaderijproject Staatsolie

De technologie en het teamwork bij de realisatie van de uitbreiding van de Staatsolie raffinaderij is alom geprezen vandaag bij de officiële oplevering te Tout Lui Faut. Er is jarenlang gewerkt en bijkans US$ 1 miljard geïnvesteerd om deze droom binnen de geplande tijd te realiseren. President Desi Bouterse bracht hulde aan iedereen die een bijdrage geleverd heeft, "van de putjesschepper, de koffiejuffrouw tot de staf en directie van Staatsolie, de 150 toeleveringsbedrijven en aannemer Saipem uit Italië.

Deze raffinaderij behoort tot de modernste in de regio. Rudolf Elias, projectdrager van Refinery Expansion Project (REP), legt uit dat 11 miljoen manuren besteed zijn om de uitbreiding te realiseren. Hij verduidelijkt met diverse sprekende voorbeelden hoeveel tijd, materiaal, geld, kennis en wilskracht nodig waren om de zeer complexe technologisch hoogwaardige raffinaderij op te zetten. Als de drie wijzen uit het oosten deze uren zouden maken om kindje Jezus in Betlehem te bezoeken, zouden ze volgens Elias nog steeds onderweg zijn. Elias deelt mee dat 40 duizend kubieke meter beton is gebruikt. Dit is twee keer zoveel als in de bruggen over de Suriname- en Coppenamerivier is gebruikt. Er is twee keer zoveel staal gebruikt als in de Eiffeltoren in Parijs. Een miljoen meter elektrische kabel was nodig. Dit is van Albina tot Nickerie naar de grens van Brazilië en terug.

Met de uitbreiding van de raffinaderij wordt de productiecapaciteit verdubbeld. De eindproducten zullen hoogwaardig zijn. Naast diesel, stookolie, asfaltbitumen, zwavelzuur zal ook gasoline worden geproduceerd. Algemeen directeur, Marc Waaldijk, vindt dat op de verjaardag van Staatsolie aan de gemeenschap geen beter cadeau kon worden gegeven. Er is door vertrouwen in eigen kunnen, met de ondersteuning van de raad van commissarissen en de regering een uitzonderlijke prestatie neergezet, concludeert Waaldijk.
  1. raffinaderij 4
  2. uitbreiding 3
  3. staatsolie 3
  4. elias 3
  5. gebruikt 3