Als Suriname een “Groene bank” heeft zal dit een enorme bijdrage (...)

Als Suriname een “Groene bank” heeft zal dit een enorme bijdrage kunnen leveren aan het investeringsklimaat. Daarvoor moet deze bank haar ambities richten op duurzame ontwikkeling.

De regering dient dit soort initiatieven te faciliteren. Ondernemers die gebruikmaken van leningen bij deze bank kunnen die tegen een lagere rentefinanciering krijgen als het gaat om duurzame investeringen.

De regering kan het ongerept oerwoud inbrengen als zijnde een onderpand voor CO2-emmisiehandel. Zowel Surinaamse als buitenlandse beleggers kunnen dan aandelen kopen bij deze bank. Duurzame projecten als het treinproject kunnen door deze bank worden gefinancierd. In het bijzonder als gebruik wordt gemaakt van biobrandstof.

Noorwegen bijvoorbeeld staat hier zeer positief tegenover. Echter is de lobby nog niet opgestart, terwijl het gaat om het rijkste land door de olievoorraad. Buitenlandse bedrijven die negatieve effecten hebben op de klimaat, hebben er baat bij te beleggen in Groene banken.

De Triodos Bank in Nederland is een goed voorbeeld met een vermogen van circa 9,5 miljard euro. Ook Amerika, China en India zullen achter zulke banken staan en het initiatief ondersteunen.

Bedrijven zullen zich dan meer inzetten om hun productieprocessen te ‘vergroenen’, omdat zij dan gebruik kunnen maken van de lagere rente om leningen aan te gaan.

Ook consumenten kunnen aandelen kopen of een spaarrekening openen omdat hier een hoger rendement is te verkrijgen. Het is een stimulans om milieuproblemen aan te pakken.

Staatsolie is bijvoorbeeld drukdoende om suikerriet te planten voor onder meer bio-energie. Ook kan groene afval en huishoudelijk afval worden verbrand om energie op te wekken.

Afval hoeft dan niet meer te worden gestort en krijgt daarmee een waarde. Deze projecten zijn uitermate geschikt om enerzijds te voorzien in de energiebehoefte en anderzijds milieuproblemen daadwerkelijk aan te pakken.

Deze initiatieven kunnen een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van Suriname. Projecten die gericht zijn op duurzame ontwikkeling nemen dan geen beslag meer op de inkomsten van de Surinaamse overheid.

Met een Groene Bank zet Suriname een belangrijke stap in de richting van duurzame ontwikkeling. Voor de goede orde; met duurzaam wordt bedoeld: de balans tussen economische, ecologische en sociale aspecten.

Geen enkele regering heeft zich tot nu toe daadwerkelijk ingezet om de ontstane milieuproblemen vanuit een integrale visie aan te pakken.

Robbie Mohansingh

  1. bank 7
  2. duurzame 6
  3. groene 4
  4. ontwikkeling 4
  5. suriname 3