Politieman die suïcide poogde, verkeert buiten levensgevaar

De 28-jarige politieagent, S.M., in de rang van agent tweede klasse en te werk gesteld op bureau Nieuwe Haven, trachtte woensdag zelfmoord te plegen door zich met zijn dienstwapen in zijn borst te schieten. Inspecteur Theodorus Plet, ressortcommandant van post Groot Henar in het district Nickerie, geeft aan dat het slachtoffer aan de behandelende arts zou hebben verklaard dat hij op zichzelf heeft geschoten. De toestand van de politieman is momenteel stabiel. Hij ligt nog in het Dokter Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie. In eerste instantie was de wetsdienaar niet aanspreekbaar. Na de operatie is gebleken dat zijn leven niet meer in gevaar is. Dit geval heeft zich voorgedaan aan de Oost-Westverbinding. Het motief voor de poging tot zelfdoding is vooralsnog onbekend.

Saskia Bandhan

  1. nickerie 2
  2. jarige 1
  3. politieagent 1
  4. rang 1
  5. agent 1