Open brief aan alle 51 DNA leden

Open brief aan alle 51 DNA leden, Het huis van de Democratie is in gevaar, het hoogste college is in gevaar. Suriname is in gevaar. De Young Democracy Unit is een jongeren werkarm van de Democracy Unit en stelt zich ten doel jongeren bewust te maken over de principes van de Democratie, de belevenis van de Democratie en hoe zij ‘ de jongeren dus’ mee kunnen helpen de Democratie te bevorderen en te bewaken..... 

Heden 13 december 2014,

Wij jongeren van Suriname zien of merken dat ons huis, het huis van de democratie in gevaar is, wanneer met name, het huis van de democratie niet in staat is te vergaderen.

Sinds jaar en dag worstelt5 ons hoogste college van Staat, 'DNA' met een quorumspook... bewust en onbewust....Sinds jaar en dag is en wordt getoornd aan het niveau van ons parlement…

Sinds jaar en dag merken wij dat de volks - ver - tegen - woor- digers-..... ons, wij dus de jeugd, de jongeren ... een slecht voorbeeld geven…

Sinds jaar en dag merken wij dat het bij de DNA leden niet meer gaat om het behartigen van de belangen van de Surinamers, maar dat het gaat om het hebben van macht, de macht en daarna alles in het werk te stellen het parlementair werk onmogelijk te maken....

Sinds jaar en dag merken wij dat bepaalde krachten zich verenigen in ons instituut en deze geweld of zelf  kwaad aan doen....

Sinds jaar en dag merken wij dat het land en wij burgers er onder lijden, doordat wij iedere maand verplicht zijn,..... deze DNA leden te vergoeden, nee wij moeten ze gewoon doorbetalen voor het niet verrichten van hun wettelijke plicht.....

Sinds jaar en dag merken wij dat politiek Suriname veranderd is in een broko bana politiek systeem, waarbij het  doel  is welke zij nastreeft nergens naar toe leidt……

Wij, de jongeren van Suriname zijn diep teleurgesteld in alle 51 DNA leden, geen een uitgesloten omdat niemand in staat blijkt te zijn het parlement, het huis van de democratie... te bewaken, te behoeden, te beschermen tegen terugval en niemand in staat is een volwassen en rationele houding in te nemen en nota bene te bedenken dat wat zij doen, het beeld is dat zij aan ons voorspiegelen...

Het begon met:

Dit zijn allemaal kenmerken van onze hedendaagse parlement, hoogste instantie, hoogste college.....

Anno 2014 is het parlement zodanig terug gevallen dat zij niet in staat is te vergaderen en de zogenaamde quorumkwestie aan te pakken.

Anno 2014 is het parlement onze hoogste college van staat verworden tot een complete vertoning van strijders van de 21ste eeuw die elkaar moeten aantonen wie wel en wie niet in staat is.

Onze nationale trots, het huis van de democratie, het hoogste college van staat, de baas van de president, van hen verwachten wij toch dat zij ons een goed voorbeeld geven.

Helaas zijn wij allen debet aan:

 1. Wij tolereren nog steeds dit gedrag.........
 2. Wij laten het oogluikend toe,...........
 3. Wij accepteren het..........
 4. Wij doen even hard mee, wij de jongeren , de gemeenschap, het land.........
 5. Wij lachen even hard mee met de vertoningen........
 6. Wij schamen ons niet...........
 7. Wij gaan weer op deze zelfde mensen stemmen,........
 8. Wij vragen geen rekenschap.........
 9. Wij betalen ze toch......
 10. Wij protesteren niet omdat ze weigeren te vergaderen......
 11. Wij dansen, genieten even hard mee van hun vertoning......
 12. Wij beschuldigen even hard......of het is de oppo of de coa......
 13. Wij verwijten even hard ''coalitie en oppositie''.....
 14. Wij vergeten dat alle 51 leden van het parlement mede verantwoordelijk zijn voor ons wetgevende macht.
 15. Wij betreuren het misschien maar laten het daarbij.....
De Young Democracy Unit roept daarom alle 51 leden op, het tij te keren......indien zij niet in staat zijn... ons dan maar verder te behoeden van deze vorm van minachting.......

De Young Democracy  Unit roept alle 51 leden op, zich te verontschuldigen voor hun gedrag als parlement naar de samenleving toe in het bijzonder naar de jongeren toe, mits dit voor hen een voorbeeld is.... welke de jongeren moeten op volgen.

De Young Democracy Unit roept alle 51 leden van het parlement op te waken dat zij ons land niet verder ter schande te leggen,.....

De Young Democracy Unit roept alle 51 leden van het parlement op aan zelfreflectie te doen.....

De Young Democracy Unit vraagt alle 51 leden van het parlement  naar het werk te gaan en even hard te werken aan de ontwikkeling van Suriname,....

Stop met verwijten, dat is niet het belang waarvoor je gekozen bent. Je moet opkomen voor de volgende zaken en voorkomen dat:

Surinamers, jongeren ik roep u op, uw stem te laten horen, Jeugdparlement waar is uw stem, Media waar is uw stem, artiesten waar zijn jullie stemmen, vakbeweging waar is uw stem, bedrijfsleven waar is uw stem, studentenbesturen waar zijn jullie stemmen, burger waar is uw stem, de Democratie huilt!

Srananman OEN OPO

Suriname voorwaarts!!!!!

Afkomstig van de Young Democracy Unit,

Voorzitter Clyde R. Ford 
 1. leden 10
 2. jongeren 10
 3. parlement 10
 4. democratie 9
 5. staat 9