1. vorige
  2. volgende

Breeveld wil Clad onderzoek bij Sport- en Jeugdzaken

Fractievoorzitter Carl Breeveld van DOE heeft met zijn onthullingen over tal van vermeende corruptieve praktijken op het ministerie van Sport- en Jeugdzaken een schokgolf teweeg gebracht in De Nationale Assemblee. Veel jongeren gebruiken het ministerie om zichzelf te verrijken, om financieel voordeel te halen uit projecten en precies daar worden corruptieve handelingen gepleegd, zei Breeveld dinsdag in het parlement.

De volksvertegenwoordiger wil dan ook dat president Desi Bouterse die zich heeft ingezet voor de totstandkoming van dit ministerie, zich er persoonlijk mee gaat bemoeien. “Wanneer ik u dit zeg dan begrijpt u dat mijn vermoedens niet uit de lucht gegrepen zijn, dus ik zal pas tevreden zijn als de CLAD haar onderzoek heeft gedaan en daarvan verslag doet”.

Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken is tijdens deze regeerperiode gecreëerd. Hoewel de planning er voor 2014 goed uitziet, vreest Breeveld het ergste. Volgens hem wordt de corruptie oogluikend toegelaten of openlijk gesanctioneerd. “De berichten die mij bereiken geven mij het gevoel dat de jeugd wordt gestimuleerd om zich bezig te houden met wat niet tot talent gerekend kan worden.” Zo zouden bedrijven van personen binnen het ministerie worden ingezet om projecten uit te voeren. “Dat is conflict of interest.”

Vooronderzoek Clad
De corruptieve praktijken lopen al vanaf de instelling van het ministerie in 2010. Vrijwel alle projecten die zijn bedoeld om de positie en de ontwikkeling van de jeugd te bevorderen worden, vooral financieel, misbruikt. Zo zou er zijn gesjoemeld met de financiële afwikkeling van bijvoorbeeld de anti-discriminatieloop in de jaren 2010, 2011 en 2012.

In een vooronderzoek van de ’s Lands Accountants Dienst (CLAD) is al gebleken dat de toekenning en verantwoording van gelden en middelen niet volgens de comptabele regels plaatsvindt en belangrijke dossiers ontbreken. Tegen beter weten in wordt van achteren naar voren gewerkt. Dit blijkt uit het feit dat de doelgroep (drop-outs, kansarme jongeren) pas wordt geregistreerd voor een training, nadat het raadsvoorstel is goedgekeurd. Zodoende staan bewust veel minder participanten als geregistreerd opgegeven, dan aanvankelijk in het goedgekeurde raadsvoorstel is aangegeven.

Bij nacalculatie van sommige projecten ontstaat er een overschot van financiële middelen dat niet wordt uitgegeven en niet wordt teruggestort. Bij het formuleren van het projectplan wordt een huurauto opgebracht, terwijl bij de uitvoering van projecten er gebruik gemaakt wordt van dienstauto’s. Landsdienaren worden tegen vergoeding opgenomen bij het uitvoeren van projecten, terwijl ze een monitorende en faciliterende functie zouden moeten vervullen. Bij voorlichtingsprogramma’s wordt consumptie opgenomen die bestemd is voor participanten. Bij navraag blijkt dat de participanten geen consumptie hebben gehad. Ook worden externe medewerkers opgebracht voor een bedrag van ongeveer SRD 1.300,- per project, maar bij navraag blijkt dat er geen externe medewerkers hebben meegedaan aan het project, somt Breeveld de misstanden op.

In strijd met Comptabiliteitswet
In de praktijk blijkt dat er accommodatie van de overheid, zoals scholen, in de buurten is waar projecten zouden kunnen worden uitgevoerd, maar er wordt zeer zelden gebruik gemaakt van deze mogelijkheid; in plaats daarvan worden locaties voor grote bedragen gehuurd. Jaarplannen en evaluatierapporten van uitgevoerde projecten die moesten dienen voor de kwaliteitsverbetering van vervolgprojecten zijn nergens te bespeuren. Raadsvoorstellen van goedgekeurde projecten, waarvoor al een besluit is genomen in de raad van ministers om bedragen die begroot zijn naar omlaag toe bij te stellen, worden toch via een omweg geïnd met dezelfde hoge bedragen.

Op het ministerie zijn personen belast met het uitgeven van bestelbonnen van bedragen variërend van SRD 5.000 tot SRD 45.000, wat in strijd is met de Comptabiliteitswet. Breeveld die nog tal van handelingen opsomde wil van minister Ismanto Adna van dit ministerie weten in hoeverre hij op de hoogte is van deze praktijken en als hij stappen hiertegen heeft ondernomen.

De mededelingen van Breeveld schokten vooral de jonge parlementariërs in het college die nauw betrokken zijn bij het ministerie. Melvin Bouva (MC/NDP) toonde zich erg ontsteld en vroeg het parlement deze kwestie serieus op te pakken. Hij vroeg ook voorzichtig met deze kwestie om te gaan, omdat het om jongeren gaat. Breeveld zegt dat te kunnen begrijpen. “Ik zal ook de voorlopige bewijzen die er zijn niet openbaar maken, maar dit moet wel aan de kaak worden gesteld.” De DOE-voorman vindt dat er snel, vroeg en kordaat moet worden opgetreden om de jeugd en haar toekomst te redden.
  1. ministerie 9
  2. projecten 9
  3. breeveld 7
  4. blijkt 4
  5. bedragen 4