Ledenraad geeft CLO-bestuur mandaat voor actie

De ledenraad van de Centrale van ’s Landsdienaren Organisatie (CLO) heeft het hoofdbestuur mandaat verleend onmiddellijk voorbereidingen te treffen om in actie te gaan. De actie heeft alles te maken met de slechte uitvoering van het Functie Informatie Systeem (Fiso) van de regering.

“Na 31 maart beginnen we de acties op te bouwen en dan zien we wel hoe die zich verder ontwikkelen”, zegt CLO-voorzitter Ronald Hooghart. Hoe de actiemodellen er precies gaan uitzien, wil hij nu nog niet zeggen. Hooghart zegt dat de slechte uitvoering voor behoorlijk veel problemen heeft gezorgd binnen het ambtenarenapparaat. De beloningsstructuur is compleet ontwricht en waar het de bedoeling was dat het systeem moest zorgen voor ordening, heeft het gezorgd voor enorm veel ontwrichtingen.

De vakbondsleider zegt dat de CLO die de eigenlijke gesprekspartner is voor de ambtenaren met de regering, heeft gewaarschuwd voor het uitvoeren van Fiso. “Maar de regering is met andere bonden in zee gegaan. we hebben voor de goede orde ingestemd en een memorandum getekend met enkele voorwaarden. Maar tot nu toe is daar niets van terechtgekomen”, zegt Hooghart.

Op de ledenraadsvergadering vandaag in het gebouw van de CLO zijn tal van voorbeelden aangehaald die te wijten zijn aan Fiso. De CLO-ambtenarenbonden vallen er erg over dat met name vicepresident Robert Ameerali het Fiso gebruikt om benoemingen en bevorderingen tegen te houden. Volgens Hooghart zijn er over de gehele linie problemen, met inpassingen van ambtenaren of soorten groepen ambtenaren in het systeem. “Mensen wachten op hun inschaling, hun benoemingen en een rechtvaardige plaats binnen het geheel, maar de regering verwijst steeds er naar dat er een Fiso is of wordt uitgevoerd.”

De druppel die de emmer heeft doen overlopen, is het tegenhouden van benoemingen op het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). Diensthoofden die volgens de CLO-voorman recht hebben op een bevordering, wachten al lang daarop. Hooghart die voorzitter is van de bond bij het CBB, zegt dat hij nog heeft kunnen voorkomen dat de bond naar rechter is gestapt. Nu is de maat vol en de actie van de CLO zal ook worden aangezet met de actie bij het CBB.

Hooghart zegt dat niet is gewacht op dit moment, waarop de regering en politieke partijen zich klaarmaken voor de verkiezingen. “Onze ledenraad is vandaag bij elkaar gekomen en de ontwikkelingen die gaande zijn, hebben ons er toe gebracht nu het besluit te nemen.”

  1. clo 7
  2. zegt 6
  3. hooghart 6
  4. fiso 5
  5. regering 5