1. vorige
  2. volgende

SRD 25 miljoen voor jaarplan 2015 ziekenhuis Nickerie

Het jaarplan van het dokter Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis (LMSZN) voor het komende jaar is begroot op SRD 25 miljoen. Het goedgekeurde document werd gepresenteerd aan media in Nickerie. Directeur Antoine Elias deelt mee dat voor 40 tot 45% van de financiering een projectvoorstel is ingediend bij de Islamic Development Bank. 40% wordt door het ziekenhuis opgebracht, terwijl voor de rest een beroep zal worden gedaan op diverse partners.

Elias heeft de goedkeuring voor het plan en de begroting gekregen van het stichtingsbestuur onder leiding van Bisnoepersad Dalloesingh. De vertegenwoordiger van de vakbond in het bestuur, gaf ook zijn zegen aan de directie. De bond had graag dat het beddenhuis in één keer gerenoveerd werd, maar na uitleg van de directie dat deze in fasen gepland is, is de vakbond akkoord gegaan hiermee. Voorzitter Brain Tjon Kwie Sem gaf aan dat de directie volledig ondersteund wordt in het streven om het LMSZN tot een medisch gezondheidscentrum te ontwikkelen voor het westen.

De vakbond zal samen met het personeel geld zullen inzamelen in het ziekenhuis om na een week te doneren aan het Leger des Heils Nickerie om zo een bijdrage te doen voor de kansarmen van het district. Zo kunnen zij toch een goede kerst en jaarwisseling meemaken. Elias maakte ook van de gelegenheid gebruik om aan te geven dat hij op speciaal verzoek van bezoekers van het ziekenhuis ongeveer 15 meters van de parkeerplaats van de voertuigen beschikbaar gesteld heeft voor bromfietser en fietsers.
  1. elias 3
  2. ziekenhuis 3
  3. vakbond 3
  4. directie 3
  5. lmszn 2