1. vorige
  2. volgende

Historische doorbraak in relatie VS-Cuba

De Verenigde Staten (VS) herziet na meer dan vijftig jaar de relatie met Cuba. President Barack Obama heeft meegedeeld dat het embargo niet heeft gewerkt. Er zijn reeds concrete stappen hiertoe gezet vandaag om de relatie te versoepelen. Ambassadeur Albert Ramdin, assistent-secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), zegt aan Starnieuws dat het om een historisch moment gaat, waar lang naar werd uitgekeken. De OAS heeft deze nieuwe stap verwelkomd.

De Caricom, OAS, Unasur en verschillende andere organisaties hebben jarenlang aangedrongen op het opheffen van het embargo tegen Cuba. In de Verenigde Naties hebben diverse landen, waaronder ook Suriname, gevraagd aan de VS om de maatregelen tegen Cuba terug te draaien. VS heeft geprobeerd Cuba te isoleren, maar uiteindelijk is gebleken dat het embargo niet heeft gewerkt. De beide landen zullen weer ambassades in elkaars landen openen, terwijl Cuba ook meer dan 50 gevangenen heeft vrijgelaten. Ook de VS heeft drie Cubanen vrijgelaten.

Obama heeft in een persconferentie gezegd dat de VS breekt met het verleden voor een betere toekomst voor het Cubaanse volk. De Cubaanse president Raul Castro, hield op hetzelfde tijdstip ook een persconferentie en toonde zich blij met deze stap. Hij merkte op dat de landen hun eigen opvattingen zullen blijven hebben, maar dat er nu op 'beschaafde manier' met elkaar zal worden omgegaan.

Ramdin merkt op dat het besluit van de VS betekent dat de summit van de OAS in april in Panama veel soepeler zal verlopen. Ook in Cuba zal er veel meer transparantie komen. Deze stap van Amerika wordt wereldwijd verwelkomd. Dit is belangrijk voor de interstatelijke relatie. Obama zal in het Congres de wettelijke sancties tegen Cuba bespreken om de relatie verder te versoepelen.
  1. cuba 7
  2. relatie 4
  3. oas 4
  4. landen 4
  5. obama 3