Nog geen verbod op houttransport over de weg

Politie adviseert om gevaarlijke situaties houttransport door te geven

Ondanks president Bouterse zijn intentie verkondigde om zwaar houttransport over de wegen van Suriname aan te pakken, zijn deze nog steeds over de wegen van Paramaribo te zien. Zwaar transport over de weg is een kwestie die al jaren in Suriname een roep naar verbod vraagt. Dit terwijl door de jaren heen het zwaar transport over de wegen van Suriname juist is toegenomen.

Hiermee neemt het gevaar voor weggebruikers toe, terwijl de daarvoor niet bestemde wegen ook beschadigd worden. De gevaren en gevolgen van dit soort transport over de weg zijn door de jaren heen vaker door de Surinaamse pers aangekaart. Het gevolg bleef echter bij het bespreken in het parlement, waarna het veld niets duurzaam merkt van acties.

Dagblad Suriname vroeg de politie wat er nou precies aan instructies vanuit beleidmakers naar haar toe is gekomen, nadat het staatshoofd zijn intenties had geuit. Humphrey Naarden, hoofd van de afdeling Public Relations bij het Korps Politie Suriname, meldt dat hem vooralsnog geen dagorder bekend is. “Ik weet niet of een specifieke instructie aan de politie is gegeven, om dat specifiek ter hand te nemen. Als de president dit zo zegt, is er een chain of command. Het komt bij de minister en vervolgens bij de korpschef. Die vaardigt dan een dagorder uit, geldig voor elke politieambtenaar”, verteld Naarden. Hij stelt dat in geval er een dagorder uitkomt, waaruit een verbod op houttransport over de weg blijkt, de politieambtenaar erop zal moeten toezien dat de instructie wordt nageleefd.

“Wij zijn algemene opsporingsambtenaren. Het is niet alleen onze taak om personen en hun goederen te beschermen, maar ook ervoor te zorgen dat de veiligheid op of langs de wegen niet in gevaar wordt gebracht. Als een politieambtenaar ziet dat iemand iets vervoert, dat een gevaar kan vormen voor het overig verkeer, dan moet de politieambtenaar optreden. Hij mag de person tot stand brengen, een verbod geven om door te rijden, totdat de gevaarlijke situatie hersteld is”, stelt Naarden.

Hij brengt hierbij in herinnering dat sinds kortgeleden, zwaar transport over de Wijdenboschbrug strikt onder politiebegeleiding mag geschieden. Naarden kijkt uit naar de officiële opdracht van zijn meerderen.
Intussen adviseert hij de burger, die gebruik maakt van de wegen van Suriname, om ook gebruik te maken van de gratis bereikbaarheid van de politie. Het nummer 115 is een gratis lijn. Burgers die een gevaarlijke situatie over de weg merken, kunnen die gratis doorspelen aan de politie.

“Als een burger ziet dat iets niet bevorderlijk is voor de veiligheid op de weg, bel naar 115. Het is gratis. Je verliest geen belminuten aan. Geef het door. Het is verwachtbaar dat 115 weer zal bellen met het meest dichtstbij zijnde politiebureau. De politie zal moeten uitrijden om het geval dan te onderzoeken. Als het juist is, moet de politie ervoor zorgen dat de gevaarlijke situatie geen voortgang vindt”, aldus Naarden.

Kavish Ganesh

  1. politie 8
  2. wegen 6
  3. suriname 6
  4. naarden 5
  5. gevaarlijke 4