Cotino: SNTA voor verbetering van opleidingen en trainingen

In De Nationale Assemblee (DNA) is donderdag de wet Suriname Nationale Training Authority (SNTA) aangenomen met 34 algemene stemmen. De commissievoorzitter Rossellie Cotino (NDP) is heel tevreden met de aanname van de wet die basis zal zijn voor het gelijknamige instituut, dat volgens haar voor verbetering van het beroepsonderwijs en trainingen in Suriname zal zorgen. “We hebben ook nog een grote stap gezet richting het aansluiten van de behoefte van de aangeboden opleidingen en trainingen op de arbeidsmarkt”, laat Cotino weten.

Cotino merkt op dat in de wet wordt aangegeven dat indien een opleidingsinstituut niet langer voldoet aan de eisen die gelden om in aanmerking te komen voor een keurmerk, het keurmerk wordt ingetrokken. Zij vraagt zich daarbij af of inderdaad dit keurmerk moet vervallen na drie jaren. “Wij moeten kijken hoe dat werkt in de praktijk en we moeten kijken hoe wij een betere praktische werking kunnen voorstellen. We moeten voorkomen dat gaandeweg een opleiding het keurmerk van zo een opleiding komt te vervallen en we geconfronteerd worden met alle gevolgen van dien”, merkt de commissievoorzitter op.

De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lillian Ferrier, antwoordt hierop dat indien iemand op tijd de vernieuwing aanvraagt, voorkomen kan worden dat het keurmerk vervalt. Dat betekent volgens de minister niet dat er geen tussentijds onderzoek of inspectie wordt gedaan. Als bij de inspectie mocht blijken dat binnen die drie jaar er niet wordt voldaan aan de eisen, dan wordt het keurmerk ingetrokken. “Bij SNTA gaat het om trainingen en trainingen zijn van kortere duur; en ze hebben een specialistisch karakter.

SNTA kijkt naar de opleidingsinstituten en niet naar het inhoudelijke van de opleiding, vandaar dat er een keurmerk wordt gegeven. Het is meer een adviserende rol die de SNTA zal vervullen, zodat het beroepsonderwijs kwalitatief ook goed ingevuld kan worden”, benadrukt de onderwijsminister.

Commissielid Raymond Sapoen (coalitie) onderstreept dat de SNTA niet als een eiland moet opereren wanneer het gaat om die grote uitdagingen die er zijn in het beroeps technisch onderwijs. Hij merkt op dat de minister nog geen duidelijk antwoord heeft gegeven over hoe de financiering van het instituut eruit zal zien. “Dat is een beetje begrijpelijk omdat de stand van zaken zoals dat nu is, wel eentje is waarbij er onvoldoende geld is. We teren nu op de financiële middelen van de Carribean Development Bank. We weten dat in de praktijk het gros van het kapitaal zal komen van de overheid”, zegt Sapoen. Hij doet een beroep op het bedrijfsleven, de vakbeweging en de overheid om haar verantwoordelijkheid, die commitment niet te ontlopen, maar de dingen te doen zoals de wet die stelt.

Wanneer het instituut werkt met de nodige infrastructuur zal dat ten goede komen van arbeid en het bedrijfsleven, meent het lid. “Op de begroting van het ministerie van Onderwijs staat een beginkapitaal, maar ik wacht ook nog op de data met betrekking tot de werkgevers en de bonden die zijn aangesloten, zodat we inderdaad een inschatting kunnen maken naar het bedrag dat voor de SNTA apart gezet zal worden”, laat minister Ferrier optekenen. Zij voegt daaraan toe dat het verstrekt certificaat aan natuurlijke person niet aan een termijn is verbonden, maar dat de natuurlijke persoon vrij is om hernieuwing van het certificaat aan te vragen.

Dit heeft volgens haar te maken met de marktvraag die de motivatie zal geven aan de natuurlijke personen om zich verder te ontwikkelen in de trainingen. “SNTA heeft te maken met trainingen en het doel van die trainingen is om het concurrentievermogen van Suriname internationaal, regionaal te vergroten. “Dit allemaal met het oog op free movement binnen Caricom; om onze jonge mensen, die specifieke technische bekwaamheden hebben ontwikkeld, die mogelijkheid te geven om ook elders in de regio werk te kunnen vinden”, stelt minister Ferrier.

Yvanka Ozir-Awailame
  1. snta 7
  2. trainingen 7
  3. keurmerk 7
  4. minister 5
  5. wet 4