Rudy Balker van de Consumentenbond ‘Nepotisme bij de afdeling (...)

Rudy Balker van de Consumentenbond

‘Nepotisme bij de afdeling Consumentenzaken van het ministerie van Handel en Industrie moet met wortel en tak worden uitgeroeid.’ Woorden van de voorzitter van de onafhankelijke Consumentenbond Suriname, Rudy Balker.

Hij reageert op uitspraken van het hoofd vanConsumentenzaken, Danielle Sumter, die op 10 december in het Dagblad Suriname heeft aangegeven, dat alle vier consumentenorganisaties voor vergaderingen worden uitgenodigd.

Voor de Consumentenbond Suriname is dat niet het probleem, maar dat staatsmiddelen op basis van willekeur worden besteed en op discriminatoire wijze worden aangewend.

Balker: ‘Het sprekend voorbeeld hiervan is het willens en wetens manipuleren van een video over de afdeling Consumentenzaken waarin duidelijk met naam en toenaam de naam van een consumentenorganisatie en haar voorzitter worden genoemd, terwijl informatie over en van de Consumentenbond Suriname eruit is geknipt. Die video is met gelden van de belastingbetaler op televisie uitgezonden.’

Balker zegt verder, dat als er niet onmiddellijk wordtopgetreden en hieraan een einde wordt gemaakt, alle democratische middelen zullen worden aangewend om aan deze volgens hem verwerpelijke handeling van de afdeling Consumentenzaken een einde te maken.

Alle hoop is gevestigd op minister Don Tosendjojo van Handel en Industrie met wie de Consumentenbond Suriname woensdag uitgebreid heeft gesproken over actuele zaken inzake prijsopdrijving.

  1. consumentenbond 5
  2. suriname 5
  3. balker 4
  4. afdeling 3
  5. consumentenzaken 3