AdeKUS en Celos beheren samen biotechnologisch lab

De Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus) beschikt al geruime tijd over een ‘state of the art’ biotechnologisch laboratorium. Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst is woensdag het laboratorium officieel in gebruik genomen. Het ‘lab’ gaat niet alleen onderzoeken en testen doen voor de Adekus en het bedrijfsleven, maar moet de onderzoeksinstituten in een onafhankelijke positie manoeuvreren. Momenteel hangt veel van overheidssubsidies af.

De Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) en het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek Suriname (Celos) gaan samen het laboratorium beheren en exploiteren. De onderzoeksruimte is ondergebracht in het Celos-complex. De inrichting is gedaan door IGSR. Dit instituut heeft meer dan SRD 2.5 miljoen aan apparaten en andere werktuigen geïnvesteerd in het ‘lab’.

Onafhankelijkheid belangrijk
Marten Schalkwijk, directeur van IGSR deelt mee dat er zoveel mogelijk uit eigen middelen is geïnvesteerd. Subsidie is vaak problematisch en stelt het wetenschappelijk werk in een afhankelijke positie. De diensten van het laboratorium moeten dan ook bijdragen aan de onafhankelijkheid van de universiteit werd er door de ondertekenaars kenbaar gemaakt. De essentie van het ‘lab’ is onderzoek en het stimuleren daarvan, geeft Schalkwijk mee. “Onderzoek is belangrijk om nieuwe kennis op te doen en om zaken vast te stellen. In Suriname roept men heel vaak dingen. Dat kan nu geanalyseerd worden” merkte hij op. “Vroeger werd er veel naar het buitenland gestuurd voor onderzoek, het duurde lang voor de resultaten terug waren. Dat hoeft nu niet meer met de komst van dit laboratorium.”

In het laboratorium kan er zeer fijn onderzoek verricht worden en kunnen uitgebreide testen worden gedaan. Er zullen diensten verleend worden bij analyse van voeding en voedsel, bio energie en milieu. Er kunnen ook microbiologische, chemische en bio-moleculaire analyses gedaan worden. Radjeskumar Mohan, bioprocestechnoloog is blij dat er eindelijk officieel aan de slag kan worden gegaan. Hij verwacht dat er onder andere nieuwe technieken en producten ontwikkeld zullen worden en dat er een ‘steady’ stroom van inkomsten zal zijn. Inez Demon, directeur van CELOS, is er van overtuigd dat de samenwerking een succes zal zijn. “Wat wij beogen met dit lab is niet alleen deskundig en goed afgewerkt onderzoek doen, maar ook het afleveren van gekwalificeerde mensen.”

René Gompers
  1. laboratorium 6
  2. onderzoek 6
  3. lab 4
  4. suriname 3
  5. igsr 3