Suriname

PARAMARIBO - Suriname, Trinidad en Tobago en Dominica gaan de komende tijd onderzoeken of het haalbaar is de cassaveindustrie in het Caribisch Gebied te ontwikkelen. De Caribische Ontwikkelingsbank (CDB) heeft voor dit onderzoek ruim 1,2 miljoen US Dollar vrijgemaakt. De Wereld Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) zal het project uitvoeren. 

De directeur van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), Gerrit Breinburg, zegt tegen de Ware Tijd dat Suriname ongeveer een jaar geleden een aanvraag bij de FAO heeft gedaan voor assistentie bij het cassaveonderzoeksproject. Dit wordt al enkele maanden in samenwerking met Cubaanse deskundigen uitgevoerd in enkele districten, waaronder Saramacca.

Breinburg merkt op dat de ondersteuning van de FAO aanvullend zal zijn voor het onderzoeksproject van LVV. Hij laat verder weten dat het de bedoeling is om de opgedane kennis te delen met Surinaamse cassaveproducenten, zodat ze hun productie kunnen verhogen. De ontwikkeling van de cassaveindustrie komt volgens hem langzamerhand op gang. Vroeger werd cassave nog op kleine schaal geproduceerd, maar nu neemt de productie geleidelijk aan toe. Eerder deze maand hebben de CDB en de FAO de samenwerkingsovereenkomst voor dit project ondertekend.

Het 'regionaal' onderzoeksproject omvat onder meer de identificatie en ontwikkeling van verbeterde cassaverassen en productiesystemen. Dit moet eventueel ook bijdragen aan het verhogen van de productiviteit en om de productiekosten van cassave te verlagen. In het project is ook marktonderzoek meegenomen om de vraag naar cassave en cassaveproducten zoals brood en cassavechips, vast te stellen. 
  1. fao 4
  2. project 3
  3. cassave 3
  4. suriname 2
  5. tijd 2