VSB teleurgesteld in vertrek Gersie

“We zijn teleurgesteld dat de governor plaats moet maken. Als hij het zelf heeft gedaan of ontslag heeft gekregen, voor ons blijft het hetzelfde. Want dit is gebeurd na een gesprek met de president en de minister van Financiën.” Zo reageert Steven Mac Andrew, directeur Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), op het bericht rond het vertrek van Glenn Gersie als president bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Mac Andrew plaatst de teleurstelling ook naast de ontkenning van de regering dat het ontslag van de governor zich van de week nog speelde. De ontkenning geschiedde zowel in de media als in het hoogste college van staat. “Nu merken wij dat het toch speelde. Als VSB hebben wij transparantie hoog in ons vaandel. Wij staan voor openheid, betrokkenheid en waarheid onder andere. We hebben helaas moeten merken dat dit niet het geval is bij de regering”, stelt Mac Andrew.

De VSB had een goede werkrelatie met Gersie. Er zijn vaak overlegmomenten geweest tussen VSB en de CBvS onder leiding van Gersie. “Wij hadden aangegeven dat rust en stabiliteit in nationaal belang is. Daarom hadden wij aangegeven dat de governor gehandhaafd moet blijven. Wij zijn uiteraard zeer bezorgd over deze ontwikkeling. Wij weten niet wat de precieze gevolgen en reacties zullen zijn. Ondernemers hebben baat bij voorspelbaar beleid. Het stabiliseren van de koers maakt zaken enigszins voorspelbaar voor het bedrijfsleven. Wij moeten nu gaan kijken naar wat de toekomst uitwijst”, meent de directeur.

Voor de VSB is belangrijk dat een integer en deskundige persoon de post van Gersie overneemt. Echter is belangrijker dat de persoon zich onafhankelijk kan opstellen naar de regering toe. Indien de person zich niet onafhankelijk weet op te stellen tegenover de regering, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de economie. “Zeker als slecht beleid van de regering gefinancierd met worden”, aldus Mac Andrew.

Kavish Ganesh

  1. vsb 5
  2. regering 5
  3. mac 4
  4. andrew 4
  5. gersie 4