Ernstig virus slaat weer toe

Ik kan me geen mens bedenken die de criminaliteit toejuicht; maar dat we er van uit gaan dat alleen de mensen die zich schuldig maken aan berovingen en inbraken onder de noemer crimineel vallen, dan vergissen wij ons heel erg. De welbekende “zweeftekie” mentaliteit gaat vaak zover dat de zogenaamde nette mensen zich schuldig maken aan crimineel gedrag. Op maandag 28 april kwam ik in contact met 3 Belgische stagiaires die bij mij heel erg emotioneel deden. Uiteraard wilde ik weten of ik iets voor hen zou kunnen doen en vroeg naar het waarom van hun emotie. Zij vertelden mij toen wat hen was overkomen en ik viel stijl achterover.
Ronduit schandelijk
Een mevrouw C.B. die zich bezighoudt met de organisatie voor stagiaires heeft een programma opgezet voor deze drie dames en daarvoor de kosten bepaald op 800 euro per persoon. Dat bedrag is vanuit België betaald. De dames kwamen naar Suriname en alles verliep conform afspraak tot de dag van vertrek. Mevrouw C.B. verteld toen doodleuk aan de dames dat zij elk 175 euro moesten bijbetalen. Daar hadden de dames in principe geen moeite mee, maar zij vroegen wel waarvoor zij dat bedrag moesten betalen. Een heel vaag verhaal volgde waar de dames niets van begrepen, maar nog was het voor hen geen probleem. Het enige wat de dames daarop vroegen, was een bewijs waarop was aangegeven dat zij meer hadden betaald zodat zij dat aan de school konden tonen. Dat was de oorzaak van de ellende. Tot hun verbazing werd hen aangegeven dat zij geen bewijs konden krijgen. Zij vroegen naar een verklaring voor het bedrag en kregen te horen dat zij feitelijk ergens anders zouden worden ondergebracht, maar dat ging op het laatste moment niet door waardoor zij in een duurder appartement waren geplaatst. De dames hebben vervolgens aangegeven dat het dan juist belangrijk was dat ze een bewijs meekregen, maar dat was een groot probleem. Ze kregen het niet en de dames hebben toen aangegeven dat ze het bedrag niet zouden voldoen en zijn per taxi vertrokken.
Korte tijd later werden de dames gebeld door een mevrouw M.v.D. Deze mevrouw eiste van de dames dat ze onmiddellijk zouden betalen anders zou de politie worden ingeschakeld. De dames nu erg bang geworden, vroegen ook nu of zij een bewijs zouden krijgen. Hierop kregen ze te horen dat zij het beleid hier niet moesten komen bepalen en gewoon moesten betalen. Het gesprek werd toen verbroken. Kort daarop werden de meisjes weer gebeld door meneer D. van politie Geyersvlijt . Deze meneer D. wilde niets van de dames horen. Wel gaf hij hen te kennen dat zij zouden worden aangehouden op de luchthaven als ze het bedrag niet zouden betalen. De dames waren nu zo bang geworden dat zij uren voor hun eigenlijke vlucht een taxi hebben gepakt en naar de luchthaven zijn gereden. Op de JAP Luchthaven hebben ze iemand van een organisatie gesproken die het verhaal heeft aangehoord en direct actie heeft ondernomen zodat de dames konden inchecken. Zwaar geëmotioneerd zaten ze toen daar, in de hoop dat het vliegtuig eerder zou vertrekken opdat zij niet toch nog zouden worden aangehouden. Maar gelukkig is alles toch nog heel goed afgelopen.
Bij navraag is gebleken dat de naam van de agent niet verzonnen was. Het bleek dat hij inderdaad op bureau Geyersvlijt werkte en wel als buurtmanager. Van de stagiaires had ik ook begrepen dat deze meneer in zijn vrije tijd als taxichauffeur werkte voor mevrouw C.B.. Verder was het heel toevallig dat die meneer als buurtmanager werkte in het gebied waar het kantoor van mevrouw C.B. is gevestigd.
Dreigen met geweld, dwingen tot afgifte van enig goed is volgens mij nog steeds strafbaar; en als een politieambtenaar zich daaraan schuldig maakt? Ja, wat moet je als onschuldige en weerloze burger daartegen beginnen?
Het moet niet gekker worden in dit land. Dit is zeker geen goede promotie voor ons geliefd land. Hopen dat de toeristen er niet van afschrikken en blijven komen. Door dit soort criminele gedragingen gaan we beslist niet vooruit komen. De betrokkenen die er een potje van willen maken, wil ik waarschuwen voor hun asociale zweeftekie mentaliteit. O, wat erg is deze negatieve handelwijze toch voor het imago van mijn land.
Waar is onze verantwoordelijkheid gebleven. Geld maakt mensen zo ziek dat ze allerlei manieren bedenken om er aan te komen, maar wat ze daarbij over het hoofd zien is de kracht van de natuur. En die gaat gestaag voort met haar werk.

Rebien

  1. dames 14
  2. mevrouw 6
  3. bedrag 5
  4. vroegen 4
  5. betalen 4