‘Prominente NDP’er Nickerie maakt misbruik van sociaal zwakke jongedames’

Een prominente NDP’er uit Nickerie, Ben Olivieira, zou volgens enkele jongedames al geruime tijd bezig zijn om misbruik te maken van jonge vrouwen uit een sociaal zwak milieu. Hij zou hen geld aanbieden in ruil voor een seksuele relatie. Dagblad Suriname sprak met de halfwees J.H. die Olivieira wilde misbruiken. Zij is afkomstig uit een sociaal zwak gezin en is woonachtig in een internaat in Nickerie. Haar vader is reeds overleden en haar moeder is bedlegerig. J.H. zit in de examenklas van de Kweekschool. Zij is dringend op zoek naar een baan en besloot om Oliveira te benaderen in de hoop een baan te vinden. “Ik ken hem via mijn broertje, dat lid is van de NDP. Op een geplande dag vroeg ik hem om mij te halen via het internaat om gesprekken te voeren over een baan die hij mij zou bieden. Uit vrees durfde ik niet om met hem naar zijn kantoor te gaan, maar om vlak in de auto het gesprek te voeren. Hij drong bij mij op aan om naar binnen te gaan. Ik stemde toe. Toen wij binnen aankwamen, raakte hij mij aan mijn schouders. Ik kreeg meteen het idee dat de ontmoeting andere bedoelingen had. Ik maakte hem meteen duidelijk dat ik bij hem was voor een baan en niet voor wat hij trachtte te doen. Al pissig nam hij plaats tegenover mij en zei tegen mij toen dat hij mij niet kon helpen met een baan. Hij zei me alleen te kunnen helpen aan geld als ik zou besluiten om een relatie met hem aan te gaan. Hij vertelde mij toen wat hij allemaal bezat. Ik maakte hem toen duidelijk dat ik mijn geld op een fatsoenlijke manier wil verdienen en niet zoals hij wilde. Hij antwoordde toen dat ik dom ben, want als het een andere dame zou zijn, dan zou zij meteen instemmen’, aldus de scholier J.H.
‘Ik bleef op mijn standpunt en ging weg. Ik liep laatst nog op straat en toen zei hij tegen mij dat hij mij lust en dat ik met hem mee moest, want dan zou ik geld krijgen. Ik negeerde hem toen”, zegt J.H. Ook de jongedame J.R. geeft aan recent door Olivieira misbruikt te zijn. Zij gaf aan dat zij op stap is gegaan met hem, waarna hij haar alcohol aanbood. Hij zou haar in dronken toestand hebben gebracht en vervoerd naar een motel in Nickerie, waarna hij haar zou hebben misbruikt. Toen J.R. weer nuchter was, schreeuwde zij het uit toen zij zag dat hij naast haar lag. Volgens J.R. heeft Olivieira haar geld aangeboden en haar gevraagd om de zaak geheim te houden.
Volgens bekomen informatie krijgt Olivieira financiële steun uit het buitenland ter uitvoering van sociale projecten en voor hulp aan sociaal zwakkeren. Echter zou hij misbruik maken van die middelen, door sociaal zwakke jongedames in nood te lokken voor zijn seksuele lusten.
Dagblad Suriname confronteerde Ben Olivieira met bovenstaande informatie en hij gaf aan dat dit geen nieuws voor hem is. “Men wil gewoon dat ik moet stoppen met mijn sociale projecten. Ik geef geld aan een ieder. Ik doe heel veel voor sociaal zwakkeren. Maar ik vind het alleen jammer voor een jong dame die geld van mij verwacht. Natuurlijk zijn er mensen die mij benaderen voor een baan, maar momenteel kan ik niemand werk aanbieden. Over bijkans zes maanden start mijn bejaardencentrum in Nickerie en dan kan ik wel gediplomeerde mensen in dienst nemen. Via de social media, Facebook, hebben velen ook zulke uitlatingen aan mijn adres gedaan”, zegt Olivieira. Volgens hem moeten de “slachtoffers” een aangifte doen bij de politie en de politie moet een onderzoek starten. “Ik ben 28 jaar ouder dan mijn echtgenote. Ben ik dan een pedofiel?”, vraagt Olivieira zich af. Volgens hem probeert men hem slechts in het kwaad daglicht te zetten.
  1. olivieira 8
  2. geld 7
  3. baan 6
  4. sociaal 5
  5. nickerie 4